Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”

15 lutego, 2019 godz. 14:15
Patronat BiznesAlert.pl

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego i Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Polską Fundacją Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum organizują Międzynarodową Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2019 roku w Łodzi. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. 

W konferencji udział wezmą niekwestionowani znawcy prawa energetycznego z europejskich ośrodków naukowych (m.in. Houston, Mediolan, Bolonia, Rzym, Edynburg, Aberdeen, Dundee, Hull, Bruksela) oraz wybitni praktycy związani z sektorem energetycznym. W konferencji udział weźmie m.in. Clara Poletti przewodnicząca Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)) i Komisarz włoskiego Urzędu ds. Energetyki, Sieci i Środowiska (Commissioner at the Regulatory Authority for Energy Networks and the Environment (ARERA) in Italy).

Celem Konferencji jest analiza procesów zachodzących w sektorze energetycznym, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Zmiany zachodzące w prawie energetycznym oraz wyzwania współczesnego świata przemawiają za zorganizowaniem międzynarodowej debaty na temat stanu obecnego oraz przyszłości sektora. Konferencja pozwoli zidentyfikować aktualne wyzwania i kierunki zmian w zakresie bezpieczeństwa i regulacji na rynku energetycznym.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na stronie internetowej konferencji: www.wpia.uni.lodz.pl

Program konferencji