Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej

23 stycznia, 2018 godz. 22:11
offshore

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 15 / 02 / 2018

Portal BiznesAlert.pl objął patronatem konferencję „Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego”, która odbędzie się 15 lutego br. w Szczecinie. Organizatorami konferencji są dwie największe organizacje branżowe energetyki wiatrowej w Polsce – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW).

Uczestnicy Konferencji zapoznają się z założeniami o jakie oparte powinno być programowanie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce aby zmaksymalizować korzyści dla gospodarki narodowej. W ramach Konferencji zaprezentowane zostaną propozycje regulacji niezbędnych dla optymalnego wykorzystania lokalnego łańcucha dostaw dla budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej.

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z perspektywami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i Europie, harmonogramem realizacji najbardziej zaawansowanych polskich projektów oraz postępem prac nad planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich.

Więcej informacji offshoredlapolski.pl.

Program konferencji jest dostępny na stronie organizatora.