Nowa generacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

31 marca, 2014 godz. 14:52

Szczegóły wydarzenia


Bezpieczeństwo ruchu drogowego od zawsze pozostaje w sferze zainteresowań Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Wiele prac badawczych jest ściśle związanych ze sposobami jego poprawy. Obecnie nasze działania koncentrują się na badaniach nowej generacji urządzeń brd.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka przewiduje w Działaniu 1.3 Wsparcie projektów B + R przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorców. Nowe generacje barier drogowych opracowane przez producentów w ramach w/w Programu weryfikowane są w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów podczas, wykonywanych w skali rzeczywistej, badań zderzeniowych pojazd – bariera drogowa.

W czasie konferencji przedstawione zostaną założenia i cele realizowanych projektów. Przedstawicie producentów zaprezentują koncepcje projektowe nowych barier. Omówione zostaną zagadnienia zastosowania symulacji komputerowych przy użyciu metody elementów skończonych (MES) w procesie optymalizowania konstrukcji.
IBDiM zademonstruje wyniki badań zderzeniowych pojazd – bariera drogowa nowej generacji.

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI


10.30
– Rozpoczęcie konferencji

 

 

10.40 – 11.40 – Sesja I – Wsparcie projektów B+R przez jednostki naukowe na rzecz producentów

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – założenia i możliwości

Badania i testowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Symulacje komputerowe jako narzędzie wsparcia badań poligonowych

 

 

11.40 – 12.00 – Przerwa kawowa

 

12.00 – 13.00 – Sesja II – Prezentacja projektów i ich rezultatów

Nowa generacja barier ochronnych zwiększających poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym – koncepcja, projektowanie i badania

Nowa generacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – koncepcja, projektowanie i badania

 

13.00 – 13.30 – Dyskusja i zakończenie konferencji

13.30 – Obiad

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Targi Kielce – sala Beta, Centrum Kongresowe (ul. Zakładowa 1, Kielce)

Stanowisko recepcyjne czynne w dniu Konferencji od godz. 9.30.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz rejestracyjny prosimy przesłać do dnia 30 kwietnia 2014 r. pocztą na adres IBDiM lub faxem: (22) 814 13 39.
REJESTRACJA ON-LINE

 

KARTA REJESTRACYJNA

 

KOSZT UCZESTNICTWA

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wstęp na targi AUTOSTRADA- POLSKA wymaga oddzielnej rejestracji na stronie www.autostrada-polska.pl


NOCLEGI

Osobom zainteresowanym noclegami polecamy kontakt z organizatorem targów AUTOSTRADA-POLSKA – Targami Kielce,
tel. (41) 365 12 37, 365 12 82, fax (41) 365 12 03, e-mail: autostrada@targikielce.pl

 

Konferencja towarzyszy XX Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Dział Promocji IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39
e-mail: promotion@ibdim.edu.pl
www.ibdim.edu.pl