Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciepłownictwa i przedsiębiorstw komunalnych

9 grudnia, 2019 godz. 12:09
Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki –  Patronat BiznesAert.pl

Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy do udziału w specjalistycznych warsztatach „Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciepłownictwa i przedsiębiorstw komunalnych”, które odbędą  się w dniu 30 stycznia 2020 roku w Warszawie. Warsztaty zostaną w całości poprowadzone przez Panią Andrzelę Gawrońską-Baran.

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych została ogłoszona w Dzienniku Ustaw  i wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Termin ten tylko teoretycznie jest odległy, ponieważ akt wprowadza sporo nowych rozwiązań, a także modyfikuje istniejące, zatem potrzeba czasu na zapoznanie się z nimi i prawidłowe zastosowanie.Celem wprowadzenia nowej regulacji jest m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców  i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Czas pokaże, czy uda się te cele osiągnąć.

Ustawa wprowadza szereg nowych instytucji, które mają wpłynąć na realizację założonych celów. Są to dla przykładu:

– określenie progu zamówień bagatelnych na poziomie 130.000 P
– nowe definicje – np. innowacje, łańcuch dostaw, dokumenty zamówienia
– etap wstępnych konsultacji rynkowych jako narzędzie pomocne zamawiającemu
w zamówieniu optymalnego rozwiązania
-katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach ws. zamówień publicznych, co jest ukłonem w stronę wykonawców
– jeden wyspecjalizowany sąd do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, co z pewnością wpłynie na ujednolicenie linii orzeczniczych w sprawach
z zakresu zamówień publicznych

Warsztaty przeznaczone są głównie dla:

– pracowników działów zamówień publicznych, sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
– kierowników jednostek,
– członków komisji przetargowych
– pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro
– wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej
– osób kontrolujących zamówienia publiczne
– kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych
w jednostce
– innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Więcej informacji znajda Państwo pod linkiem: https://cbepolska.pl/pl/warsztaty-nowe-prawo-zamowien-publicznych.html

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem: (22) 82 77 123, biuro@cbepolska.pl