Seminarium: Nowelizacja ustawy o OZE

17 czerwca, 2019 godz. 15:16
Nowelizacja ustawy o OZE – jednostki OZE CHP, Aukcje w roku 2019 pod patronatem BiznesAlert.pl Nowelizacja ustawy o OZE - jednostki OZE CHP, Aukcje w roku 2019

Szczegóły wydarzenia


25 lipca 2019 zapraszamy do Warszawy i udziału w kolejnej edycji seminarium: Nowelizacja ustawy o OZE – jednostki OZE CHP, Aukcje w roku 2019. Wydarzenie jest organizowane pod patronatem BiznesAlert.pl.

W trakcie seminarium szczegółowo omówione zostaną:

·        Instalacje CHP w ustawie o odnawialnych źródłach energii

·        Kierunki zmian w procedowanej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

·        Aukcje po nowelizacji

·        Zmiany projektowane w systemach FIT/FIP

·        Istotne zmiany w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda, sposobu składania oświadczeń woli w tym zakresie oraz uprawnień operatora rozliczeń energii odnawialnej

·        Przepisy przejściowe

Spotkanie poprowadzi najlepszy Ekspert ds. Systemów Wsparcia Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Doświadczony praktyk w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a takżew zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Więcej informacji: https://powermeetings.eu/seminarium-nowelizacja-ustawy-o-oze-2019/

 

Kontakt z organizatorem:

Jolanta Szczepaniak

Manager Działu Industry

powermeetings.eu

 

tel.:   +48 22 740 67 80

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

www.powermeetings.eu