Panel dyskusyjny PSG podczas konferencji Gazterm

13 maja, 2022 godz. 10:57
posty-Gazterm2022-PSG

Szczegóły wydarzenia


Zachęcamy do udziału online w panelu dyskusyjnym „Czy droga do niezależności energetycznej Polski wiedzie przez sieć dystrybucji paliw gazowych?” podczas drugiego dnia konferencji Gazterm (17 maja, w godz. 11.40-13.00). Organizatorem wydarzenia jest Polska Spółka Gazownictwa (PSG).

W panelu ze strony PSG weźmie udział Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, Naszymi gośćmi będą: Piotr Dziadzio (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa), Wojciech Dąbrowski (Prezes Zarządu, Polska Grupa Energetyczna), Jacek Szymczak (Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie) oraz Artur Michalski (Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Streaming będzie dostępny na stronie psgaz.pl.

Rozmowy ekspertów będą dotyczyły następujących zagadnień:

– wybuch wojny na Ukrainie, a rozbudowa infrastruktury gazu ziemnego;
– priorytetyzacja działań pod kątem zwiększenia udziału paliwa gazowego LNG;
– osiągnięcie w 2030 roku zdolności transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10 procent gazów zdekarbonizowanych;
– kosztów wykonania powyższych założeń;
– czy programy lub fundusze wsparcia ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, uwzględniają w swoich zakresach zamianę paliw na paliwa gazowe;
– rozwoju ciepłownictwa systemowego w aspekcie polityki energetycznej kraju.