Pierwsze kroki opłaty mocowej – debata

29 grudnia, 2020 godz. 7:28
Debata – Pierwsze kroki ustawy mocowej. Grafika organizatora

Szczegóły wydarzenia


Debata pt.: ,,Pierwsze kroki opłaty mocowej’ odbędzie się 12 stycznia 2021 roku o godzinie 18:00, za pośrednictwem aplikacji zoom. Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Z energią o prawie.

Ustawa o rynku mocy, która weszła w życie 18 stycznia 2018 r., określa zasady organizacji i funkcjonowania rynku mocy oraz nakłada szereg obowiązków na uczestników rynku: operatorów systemów przesyłowego i dystrybucyjnych, wytwórców energii elektrycznej, podmioty oferujące usługę redukcji zapotrzebowania, zarządcę rozliczeń, a także na organy administracji.

Jednak coraz częściej pojawiają się informacje, iż ta regulacja będzie wywierała największy wpływ na odbiorców energii. W tym zakresie chodzi oczywiście o opłatę mocową. Biorąc pod uwagę wyliczenia przedstawicieli sektora energochłonnego, obciążenie opłatą mocową może spowodować znaczny spadek konkurencyjności polskiego przemysłu.

W związku z tym, iż od 1 stycznia 2021 r. ma się rozpocząć pobieranie opłaty mocowej, proponujemy wzięcie udziału w debacie, gdzie przedstawiciele przemysłu, doradcy energetyczni oraz specjaliści w zakresie regulacji rynku mocy omówią najważniejsze aspekty funkcjonowania mechanizmów rynku mocy, opłaty mocowej oraz najbardziej kontrowersyjnej części, tj. ulgi w opłacie mocowej.

Link do wydarzenia na Facebook’u: tutaj.