Polski Kongres Energii Odnawialnej w Kielcach

14 marca, 2014 godz. 14:38

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 19 / 03 / 2014

W Kielcach odbędzie się już VII konferencja w ramach Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej. Swój udział zapowiedzieli m.in. były premier RP i minister gospodarki Waldemar Pawlak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski czy Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Barbara Koszułap.

Kongres jest jedynym w Polsce wydarzeniem poświęconym zielonej energii o charakterze regionalnym i cyklicznym. Najbliższe wydarzenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym „Targi Kielce” przy ul. Zakładowej 1. Wcześniejsze konferencje miały miejsce we Wrocławiu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Płocku i Krakowie. Pierwsza edycja Kongresu zostanie zakończona w czerwcu 2014 r., jednak ze względu na dużą popularność tego wydarzenia, organizator planuje już kolejne konferencje dla drugiej edycji.

Patronem honorowym najbliższego wydarzenia w Kielcach jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski.     

Swój udział podczas nadchodzącego wydarzenia zapowiedzieli m.in.: Prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy i Poseł na Sejm RP Waldemar Pawlak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski, były Wiceminister Gospodarki i Poseł Na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Barbara Koszułap, Wicewojewoda Świętokrzyski Grzegorz Dziubek oraz Wicemarszałek woj. Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. Wśród uczestników spotkania znajdą się przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, jak również reprezentanci organizacji branżowych, eksperci i inwestorzy z sektora odnawialnych źródeł energii. Sześć dotychczas zorganizowanych konferencji pokazały, że cechą charakterystyczną wydarzeń jest znacząca ranga dla danego regionu, silna reprezentacja samorządów, obecność przedstawicieli Parlamentu RP i kluczowych dla sektora OZE ministerstw. Więcej informacji, w tym program konferencji oraz informacje na temat poprzednich konferencji, można znaleźć na stronie www.energiajutra.eu.

Konferencja zostanie rozpoczęta debatą przedstawicieli Sejmu RP, organizacji branżowych oraz instytutów badawczych na temat efektywnego wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy debaty postarają się znaleźć odpowiedź na pytanie – jakie wsparcia potrzebuje zielona energia aby jej rozwój przyczynił się do wzrostu gospodarczego Polski.  Następnie każdy uczestnik konferencji będzie mógł wziąć udział w dwóch blokach paneli dyskusyjnych, które zostaną poprowadzone przez cenionych ekspertów z branży OZE. Pierwszy blok będzie składał się z trzech równoległych debat dotyczących faktów i mitów energetyki wiatrowej, energii odnawialnej i korzyści dla gmin, oraz efektywnego i ekonomicznie uzasadnionego zastosowania rozwiązań OZE. Natomiast drugi blok, będzie składał się z dwóch paneli na temat znaczenia energetyki prosumenckiej dla gospodarstw domowych, rolników i lokalnego rynku pracy a także spółdzielni energetycznych w świetle polskiego prawa oraz doświadczeń Niemiec. Program ramowy konferencji oraz formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie internetowej www.energiajutra.eu.

O Polskim Kongresie Energii Odnawialnej

Organizatorem Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej jest Zielona Strona Mocy, natomiast Partnerem Strategicznym Fundacja Polski Kongres Gospodarczy, Pracodawcy RP oraz Fundacja Wspólnego Rozwoju.

Kongres ma na celu przedstawienie najnowszych prognoz i informacji gospodarczych, a także regulacji  prawnych i praktycznych aspektów związanych z  szeroko pojętym  inwestowaniem w odnawialne źródła energii w Polsce. Celem spotkań jest również integracja środowiska skupionego wokół OZE. Kongres jest wydarzeniem cyklicznym – składa się z dziesięciu konferencji, organizowanych w największych miastach w Polsce, głównie stolicach regionów.