Polski Kongres Energii Odnawialnej

6 października, 2014 godz. 15:40

Szczegóły wydarzenia

 • Początek: 08 / 10 / 2014

Zielona Strona Mocy

serdecznie zaprasza do udziału w:

Polskim Kongresie Energii Odnawialnej 

który odbędzie się 8 października (środa) w Opolu,

w Centrum Kongresowo – Wystawienniczym przy ul. Wrocławskiej 158,

jako wydarzenie towarzyszące Opolskiemu Festiwalowi Ekoenergetyki

Start – godzina 10:00

 

Najważniejsi goście będą dostępni dla mediów o godz. 1130

Swoją obecność podczas Kongresu zapowiedzieli m.in.:

 • Aleksander Kwaśniewski – b. prezydent RP, przewodniczący Rady Fundacji Amicus Europae (transmisja wideo wystąpienia)
 • Stanisław Rakoczy – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
 • Ryszard Zembaczyński – prezydent Opola
 • Antoni Konopka – wicemarszałek Województwa Opolskiego
 • Włodzimierz Szaniawski – wiceprezes Polskiego Związku Motorowego
 • Michał Górski – prezes Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”
 • dr Zenon Wiertelorzdyrektor programowy Opolskiego Festiwalu Ekoenergetyki
 • dr Stanisław Pietruszko – prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki
 • Adam Stępień – dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw
 • Alicja Majewska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
 • Piotr Soczyński – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu
oraz

przedstawiciele władz samorządów i wojewódzkich, a także przedsiębiorcy i eksperci z branży OZE.

II konferencja II edycji Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej będzie szukać odpowiedzi na pytanie Czy stworzenie gospodarki niskoemisyjnej w Polsce jest możliwe? Polska energetyka stoi przed dużym wyzwaniem, gdyż w naszym kraju nadal brakuje implementacji kluczowych unijnych dyrektyw dla rozwoju zielonych technologii, czyli dyrektywy o OZE i efektywności energetycznej. Brak determinacji i politycznej woli dla rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz zielonych technologii rodzi pytania o to, czy Polska widzi w tym sektorze szansę na rozwój i innowacje, czy zagrożenie dla przemysłu i sektora węglowego?

Czy stworzenie gospodarki niskoemisyjnej w Polsce jest możliwe?

Polska energetyka stoi przed dużym wyzwaniem, gdyż w naszym kraju nadal brakuje implementacji kluczowych unijnych dyrektyw dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, czyli dyrektywy o OZE i efektywności energetycznej. Brak determinacji i politycznej woli dla rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz zielonych technologii rodzi pytania o to, czy Polska widzi w tym sektorze szansę na rozwój i innowacje, czy zagrożenie dla przemysłu i sektora węglowego? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć politycy i eksperci podczas kolejnej konferencji Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej, który odbędzie się w Opolu 8 października w czasie Opolskiego Festiwalu Ekoenergetyki.

Pytanie o rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Polsce zawsze budzi duże emocje. Badania opinii publicznej pokazują, że większość Polaków popiera rozwój energii odnawialnej. Z drugiej strony, inwestycje w ten sektor wzbudzają opór wśród lokalnych społeczności. Problemem jest również brak oczekiwanego od lat nowego prawa dla OZE. Zwolennicy sektora węglowego wskazują, że zagrożone są tysiące miejsc pracy przez energię odnawialną. Tymczasem, definicja gospodarki niskoemisyjnej jasno wskazuje, że jej rozwój musi iść w parze z rozwojem gospodarczym i korzyściami dla środowiska i społeczeństwa. Te nadal nierozwiane zagadnienia będą tematem debat podczas Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Opolu. Ważnym zagadnieniem będzie również technologia, koszty i metody finansowania energetyki prosumenckiej, a także miejsce ekoenergetyki w miksie energetycznym Polski.

Konferencja odbędzie się 8 października 2014 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym przy ul. Wrocławskiej 158 w Opolu, jako wydarzenie towarzyszące Opolskiemu Festiwalowi Ekoenergetyki. Patronem honorowym konferencji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Krajowa Rada Spółdzielcza, Poseł na Sejm i Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Energetyki Andrzej Czerwiński oraz Prezydent Opola. Swój udział zapowiedział już m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, członek zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, prezydent Opola Ryszard Zembaczyński, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu Alicja Majewska oraz prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki dr Stanisław Pietruszko, wiceprezes Polskiego Związku Motorowego Włodzimierz Szaniawski, prezes Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” Michał Górski oraz dyrektor programowy Opolskiego Festiwalu Ekoenergetyki dr Zenon Wiertelorz.

Wśród uczestników spotkania znajdą się także przedstawiciele samorządów lokalnych, jak również eksperci oraz inwestorzy z branży odnawialnych źródeł energii. Pierwsza edycja cyklu zorganizowanych konferencji pokazała, że cechą charakterystyczną tych wydarzeń jest znacząca ranga dla regionu, silna reprezentacja samorządowców i obecność przedstawicieli RP i kluczowych dla sektora OZE ministerstw.

 

O Polskim Kongresie Energii Odnawialnej oraz Opolskim Festiwalu Ekoenergetyki

Polski Kongres Energii Odnawialnej jest jedynym w Polsce wydarzeniem poświęconym zielonej energii o charakterze regionalnym i cyklicznym. Konferencja ma na celu edukację i promocję energii odnawialnej, przedstawienie najnowszych  informacji gospodarczych, a także regulacji prawnych dla sektora. Organizatorami wydarzenia są Zielona Strona Mocy, Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska, wydawca dziennika Rzeczpospolita, a także Ekologia i Rynek. Partnerami strategicznymi są Fundacja Polski Kongres Gospodarczy oraz Ambasada Republiki Federalnej Niemiec. Więcej informacji o konferencji na www.energiajutra.eu.

Festiwal Ekoenergetyki jest kolejną inicjatywą Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”. Głównym celem imprezy jest popularyzacja idei oraz rzetelnej wiedzy dotyczącej zrównoważonej energetyki wśród różnych środowisk społecznych, zaczynając od odbiorców i użytkowników, poprzez media, urzędników i działaczy samorządowych, biznesmenów i rolników, kończąc na naukowcach i politykach. Droga do tak nakreślonego celu wiedzie poprzez stworzenie mozliwości bezpłatnego udziału w dużym spotkaniu będącym platformą wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących różnorodnych zagadnień praktycznych zwiazanych z ekoenergetyką.