Polsko-niemiecka konferencja „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”

3 października, 2019 godz. 12:37
Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec

Szczegóły wydarzenia


Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki zaprasza 7 listopada 2019 r. do udziału w XVI edycji konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra” (Uniwersytet Zielonogórski, Filia w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów, woj. lubuskie). Wydarzenie jest organizowane pod patronatem medialnym BiznesAlert.pl.

W pierwszej sesji: „Wspólna determinacja na rzecz czystego powietrza” planowane są referaty:  1. Klimat i energia – stan obecny i działania w najbliższej przyszłości w Niemczech – przedstawiciel Instytutu Badań ds. Oddziaływania Klimatu w Poczdamie (PIK) 2. Nowa ustawa i systemy wsparcia OZE w Polsce (prof. Waldemar Kamrat), 3. Rozwój OZE w Niemczech w świetle nowej ustawy EEG (Marc Behnke), 4. Obecny stan prawny wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych w Polsce ( dr Janusz Ryk), 5. Finansowanie inwestycji proekologicznych: a) Możliwości finansowania przez BGK inwestycji z zakresu OZE (Mariusz Samordak, dyrektor Sektora Energetycznego, Departament Projektów Sektorowych Bank Gospodarstwa Krajowego), b) Doświadczenia w realizacji prosumenckich projektów OZE (Robert Sawicki (Ozeris Sp. z o.o.).

W drugiej sesji przewidziane są wystąpienia dotyczące odpowiedzialności biznesu i samorządów za czyste środowisko. Referaty: Rozwiązania gminne na rzecz czystego środowiska – przykład gminy brandenburskiej – Komunalne rozwiązania udostępniania źródeł energii odnawialnej,  2. Smog i jego redukcja w województwie lubuskim – Radosław Grech, prezes zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego,  3.  Transformacja od węgla do gazu w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. – Krzysztof Kwiecień, prezes Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., 4. Program zagospodarowania obszarów kopalni odkrywkowych po rezygnacji z wydobywania węgla w Brandenburgii i Saksonii – dr  Klaus Freytag,  kierownik  Departamentu  Energii i Surowców w Ministerstwie Gospodarki  i  Energii  Kraju  Związkowego  Brandenburgia.

Trzecia sesja zaplanowana pod hasłem: Aktualna sytuacja polskiej i niemieckiej energetyki, po przedstawieniu dwóch wstępnych referatów, odbędzie się w formie dyskusji panelowej.

Rejestracja: www.pnke.pl,

Więcej informacji, cały program oraz rejestracja na: www.lubuskaenergetyka.pl  lub www.pnke.pl

Organizator : Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski.