Polsko-niemiecka konferencja „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”

14 września, 2018 godz. 12:54
Przechwytywanie

Szczegóły wydarzenia


Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska zaprasza 29-30 listopada 2018 r. na XV edycję konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra” (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zamiejscowy w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51, woj. lubuskie). BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. Rejestracja: www.pnke.pl

W pierwszej sesji weźmie udział m.in. Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii RP, Hendrik Fischer, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki i Energii Kraju Związkowego Brandenburgia („Aktualne wyzwania zwrotu energetycznego w kraju związkowym Brandenburgia“), Michael Schütz, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna do spraw Energii („Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, wyzwania dla regionów”).

W drugiej sesji przewidziane są referaty dotyczące efektywnego gospodarowania energią: „Przełomowe innowacje w energetyce z uwzględnieniem produkcji chłodu” (prof. Wojciech Nowak, AGH Kraków), „Nowy mechanizm wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w Polsce” (dr Janusz Ryk, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych), „Rozproszona dystrybucja ciepła i energii elektrycznej – Bad Belzig, jako wyspa prądowo-ciepłownicza” (Harald Lacher, kierownik gospodarki energetycznej w Zakładach Miejskich Stadtwerke Bad Belzig, laureat nagrody „Efektywność energetyczna” w roku 2017).

Trzecia sesja zaplanowana jest pod hasłem: Środowisko – klimat – energia, a czwarta sesja odbędzie się w formie dyskusji panelowej. Temat: Lokalne zarządzanie energią.

W drugim dniu konferencji uczestnicy m.in. zwiedzą urządzenia do produkcji chłodu z ciepła sieciowego w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze.

Więcej informacji, cały program oraz rejestracja na: www.lubuskaenergetyka.pl lub www.pnke.pl