POWERPOL 2018

5 grudnia, 2017 godz. 9:20
powerpol fot. mat. organizatora

Szczegóły wydarzenia


W dniach 29-30 stycznia 2018 r. w Warszawie w Hotelu Marriott XVIII odbędzie się Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL. Temat przewodni tegorocznej edycji to „Rok 2018: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki”. BiznesAlert.pl objął wydarzenie patronatem.

Rok 2018 jest dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, optymalizacją procesów wytwarzania, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem nowych inwestycji jak i nowymi priorytetami rządowej polityki energetycznej. Przyjęta panelowa formuła Kongresu połączona z wystąpieniami przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu stwarza szansę na wszechstronne przeanalizowanie strategii polskich spółek energetycznych oraz zmian zachodzących na rynku. W tym gronie chcemy poruszyć kwestie kondycji sektora elektroenergetycznego i gazowego, perspektyw dla rozwoju elektromobilności i kogeneracji, budowania rynku mocy, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

Więcej informacji na stronie organizatora.