Prywatni producenci energii odnawialnej apelują o weto Prezydenta RP do ustawy o OZE

3 sierpnia, 2017 godz. 16:58
energetyka wiatrowa oze wiatrak fot. PGE

Szczegóły wydarzenia


Konferencja Prasowa organizowana przez Polską Izbę Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Piątek 4 sierpnia 2017, godz. 9:00, Warszawa, al. Wyzwolenia 15 – lodziarnia Na końcu tęczy.

Na biurku Prezydenta RP czeka do podpisu, lub odrzucenia, ustawa o nowelizacji ustawy o OZE. Zgodnie z dość powszechnymi opiniami niezależnych ekspertów – całkowicie różnymi od wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Energii – przyjęcie ustawy doprowadziłoby do ostatecznego bankructwa większość niepublicznych operatorów OZE, w tym w szczególności branży wiatrowej!

Oznaczałoby to przejęcie za bezcen ich majątku wartego dziś ponad 30 mld zł przez niewiadomej proweniencji inwestorów-spekulantów! Kolejnymi beneficjentami tej zmiany, w przypadku jej przyjęcia, byłyby duże spółki obrotu energią, zobowiązane do zakupu zielonych certyfikatów!

Polscy producenci energii ze źródeł odnawialnych skupieni w Izbie PIGEOR apelują do Głowy Państwa o weto dla tej ustawy, wskazując że:

  • W trakcie procesu uchwalania tego prawa zignorowano praktycznie wszystkie zasady prawidłowej legislacji, mimo to przeszedł pomyślnie procedowanie w Sejmie i Senacie w rekordowym tempie 15 dni!
  • Nowelizacja nie zawiera w ogóle próby oceny skutków regulacji dla branży OZE;
  • Uzasadnienie projektu zawiera za to liczne błędy i nieprawdziwe dane
    Autorstwo dokumentu, ponoć grupy posłów, to fikcja pozwalająca uniknąć konsultacji społecznych i międzyresortowych;
  • Ustawę w Sejmie i w Senacie prezentował Wiceminister Energii, unikający odpowiedzi na niewygodne pytania lub zbaczający w dyskusji na wątki nie mające nic wspólnego z treścią ustawy i jej prawdziwymi celami;
  • Minister Energii z trybuny Sejmowej przedstawiał Posłom nieprawdziwe dane o kosztach systemu wsparcia i zobowiązaniach Polski co do udziału OZE w miksie energetycznym;
    Projekt nie uzyskał pozytywnej opinii Urzędu Regulacji Energetyki, który potwierdza błędne założenia i fałszywe dane, na których oparte jest uzasadnienie ustawy;
  • Jak oświadczył w Senacie przedstawiciel Ministra Energii jedyną instytucją z którą skonsultowano projekt był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej!

W spotkaniu udział wezmą:

Tomasz Podgajniak – wiceprezes PIGEOR
Kamil Szydłowski – wiceprezes Stowarzyszenia Małych Elektrowni Wiatrowych
Henryk Majchrzak – b. Prezes Polskich Sieci Energetycznych
Bartłomiej Sawicki – dziennikarz energetyczny w roli adwokata strony poselskiej

Moderator: Wojciech Jakóbik – biznesalert.pl

W upalny piątkowy poranek zapraszamy do najlepszej lodziarni Warszawy.

Dodatkowe informacje:
pawel.sito@fundacjareo.pl
tel. 501 049 611