Przydziały uprawień do emisji w systemie EU ETS

26 lutego, 2019 godz. 15:06
patronat biznesalert

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do udziału w  kolejnej odsłonie cyklicznego szkolenia dotyczącego zmian zachodzących w otoczeniu systemu EU ETS. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. 

Proponowane Państwu wydarzenie odbędzie się w:

  • Katowice   27.03.2019 – 28.03.2019 (szkolenie 2-dniowe) (rejestracja otwarta)

  • Warszawa 4.04.2019 (rejestracja otwarta)

Spotkanie poprowadzą:

  •  Wiktor Krawczyk – Audytor Wiodący EU ETS, GHG Proffesional

  •  Agnieszka Skorupińska – Adwokat, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

  •  Wojciech Czajkowski  – Sales Trader, ACT Financial Solutions

Szkolenie organizowane jest w związku z dużymi zmianami regulacyjnymi w obszarze systemu EU ETS zarówno na poziomie krajowym jak też wspólnotowym. Chodzi między innymi o nową wersję tzw. Rozporządzenia MRR, które weszło w życie 1 stycznia 2019 roku. (Rozporządzenie 2018/2066 z 19 grudnia 2018 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie gazów cieplarnianych, które znajduje się tutaj).

Będziemy także szczegółowo omawiać Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r i jej akty wykonawcze i delegowane oraz projekt „Ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu emisjami (…) i zmianie innych ustaw” (z dn. 22.10.2018). Powyższe regulacje znacząco wpływają na zmianę szeregu Państwa obowiązków związanych z systemem EU ETS, a także na strategię związaną z zarządzaniem ryzykiem w obrębie uprawnień do emisji.

Podczas spotkania zostaną omówione najważniejsze kwestie regulacyjne i techniczne związane z monitorowaniem i raportowaniem emisji na podstawie nowych przepisów, czy też omówienie technicznych aspektów związanych z pomiarami na potrzeby rozliczania emisji/otrzymania darmowych uprawnień.

Więcej informacji: euets.pl