Szkolenie: Przydziały uprawnień do emisji w systemie EU ETS

4 marca, 2019 godz. 15:24
patronat biznesalert

Szczegóły wydarzenia


Znajdujemy się obecnie w kluczowym momencie dla operatorów instalacji uczestniczących w systemie EU ETS.

Po pierwsze 31 grudnia Komisja Europejska opublikowała nowe wersje dwóch ważnych rozporządzeń dla operatorów i weryfikatorów tych instalacji:

Oba rozporządzenia weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Jednak rozporządzenie MRR stosuje się od tego dnia tylko w części – chodzi o art. 76, który znacząco zmienia rozporządzenie (UE) nr 601/2012. Pozostała część rozporządzenia wchodzi w życie od 1 stycznia 2021. Rozporządzenie AVR w całości stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 roku

Po drugie znajdujemy się w przededniu IV okresu rozliczeniowego. W najbliższym czasie operatorzy instalacji mają do wypełnienia szereg obowiązków, chociażby przygotowanie i przekazanie formularzy NIMs czy inne obowiązki związane z przydziałem darmowych uprawnień (zweryfikowany raport bazowy, MMP czy raport z weryfikacji). W celu umożliwienia wypełnienia tych obowiązków, 19 grudnia KE opublikowała finalny projekt rozporządzenia FAR – (Free Allocation Rules), które szczegółowo opisuje procedury związane z uzyskaniem darmowych uprawnień do emisji gazów. Jednak mimo, że termin składania dokumentów, związanych z przydziałem darmowych uprawnień zbliża się nieubłaganie (31 maja 2019 r.), to większość ich wzorów nie jest jeszcze przygotowana.

Bardzo istotne regulacje, na które muszą zwrócić uwagę operatorzy instalacji, zawiera także projekt ustawy o zmianie ustawy o handlu uprawnieniami. Zapowiada się więc, że będzie to kolejny trudny rok dla specjalistów zajmujących się ochroną środowiska.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w szkoleniu „Przydziały uprawnień do emisji w systemie EU ETS – zmiany regulacji na poziomie wspólnotowym i krajowym w 2018 i 2019 r. oraz bieżące problemy techniczne”. Szkolenie poprowadzą: Pan Wiktor Krawczyk (GHG Professional), Pani Mec. Agnieszka Skorupińska (kancelaria CMS) oraz Wojciech Czajkowski.  Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się na stronie www.dlaenergetyki.pl .