Rusza kolejny cykl webinariów w ramach ”Akademii nuclear.pl”

26 listopada, 2020 godz. 12:28
Rusza kolejny cykl webinariów w ramach ”Akademii nuclear.pl”

Szczegóły wydarzenia


Fundacja nuclear.pl po organizowanych przed wakacjami webinariów pn. „Podstawy energetyki jądrowej” przygotowała nowy cykl szkoleń zaawansowanych pn. „Great, not terrible – czyli w prostych słowach o energetyce jądrowej”. Cykl 18 wykładów on-line rozpocznie się 1 grudnia 2020 roku.

Fundacja nuclear.pl skupia ekspertów i naukowców w dziedzinie energetyki jądrowej, medycyny nuklearnej czy zastosowań, w szczególności pracujących lub wywodzących się z wyższych uczelni technicznych czy instytutów naukowych. Współpracujemy również z ośrodkami naukowymi w Polsce oraz z pozarządowymi organizacjami, takimi jak Polskie Towarzystwo Nukleoniczne czy Stowarzyszenie na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN Polska.

W ramach realizacji celów statutowych w pierwszej połowie br. opracowaliśmy program i rozpoczęliśmy prowadzenie kursu podstawowego z energetyki jądrowej w formie wykładów on-line. Przeprowadzone w tym okresie 2-3 godzinne wykłady zgromadziły kilkaset, głównie młodych osób, dla których była to zazwyczaj pierwsza możliwość zapoznania się z tematyką energetyki jądrowej i promieniowania jonizującego.

Na bazie tych doświadczeń postanowiliśmy opracować program kursu zaawansowanego, którego pogłębiona tematyka, w sposób prosty i przystępny, pomogłaby pogłębić wiedzę w zakresie energetyki jądrowej większej ilości ludzi.

Tym samym powstała idea „Akademii nuclear.pl”, w ramach której prowadzone będą zarówno kursy podstawowe pn. „Podstawy energetyki jądrowej” jak i kurs na poziomie zaawansowanym pn. „GREAT, NOT TERRIBLE, czyli w prostych słowach o energetyce jądrowej”.

Program kursu obejmuje 18 wykładów prowadzonych w formie transmisji on-line na Facebook, co 1-2 tygodnie w dwóch grupach we wtorki i czwartki w godzinach wieczornych. Pierwsze wykłady – każdy przewidziany po ok 2 godziny – rozpoczną się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Plan wykładów obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Promieniowanie jonizujące – 1 grudnia o godzinie 19.00
 2. Radon – 8 grudnia o godzinie 19.00
 3. Podstawy fizyki reaktorów jądrowych – 15 grudnia o godzinie 19.00
 4. Jądrowy cykl paliwowy
 5. Typy i budowa elektrowni jądrowych
 6. Nowe technologie reaktorowe
 7. Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej
 8. Postępowanie z odpadami jądrowymi i wypalonym paliwem
 9. Reaktor RBMK-1000, awaria z 26.04.1986 r.
 10. Analiza wypadków jądrowych
 11. Atomowa transformacja: jak „zazielenić” energetykę czy trzeba do tego reakcji jądrowych?
 12. Ekonomika energetyki jądrowej
 13. Energetyka jądrowa a społeczeństwo
 14. Energetyka a środowisko
 15. Poza energetyczne zastosowania energii jądrowej
 16. Prawo atomowe i rola nadzoru jądrowego
 17. Reaktory badawcze czyli neutrony i rozwój nauki
 18. Reaktor WWER-1000 – budowa i eksploatacja

Szczegółowe informacje na temat kolejnych terminów będziemy podawać na naszej stronie internetowej oraz w dedykowanych wydarzeniach w mediach społecznościowych. Do uczestnictwa w wydarzeniu nie jest wymagane posiadanie konta na Facebook.