Rynek Gazu

20 maja, 2014 godz. 14:06

Szczegóły wydarzenia


Tematyka konferencji:

• polityka energetyczna w zakresie gazownictwa,
• bezpieczeństwo i dywersyfikacja dostaw gazu do Polski,
• uwarunkowania rozwoju rynku gazu,
• szanse i zagrożenia dotyczące gazu łupkowego w Polsce,
• giełda gazu w Polsce i UE,
• aspekty formalno-prawne w obrocie gazem,
• sieci przesyłowe i instalacje gazowe,
• bezpieczeństwo procesowe oraz niezawodność systemów gazowniczych,
• sterowanie i automatyka w instalacjach gazowniczych,
• rola URE we wspieraniu rozwoju rynku gazu,
• rynki: LNG, CNG i klimatyzacji,

• elektrociepłownie gazowo-parowe, turbiny i silniki gazowe,
• wykorzystanie gazu w przemyśle chemicznym i przez innych odbiorców,
• gaz a inne nośniki energii (energia elektryczna, ciepło sieciowe, energia ze źródeł odnawialnych),
• przedsiębiorstwa multienergetyczne na rynku gazu,
• źródła pozyskiwania funduszy na inwestycje związane z wykorzystaniem gazu ziemnego,
• system CRM w obrocie gazem,
• nowoczesne zarządzanie w gazownictwie,
• nowe metody badań rynku i pozyskiwania klientów.

 

Miejsce obrad:

HOTEL ZAJAZD PIASTOWSKI
ul. Słoneczna 3
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81 88 90 900, 81 88 90 901
www.zajazdpiastowski.pl
GPS: N: 51° 18` 34„ E: 21° 56` 53„

 

Ramowy program konferencji:

25 czerwca (środa) od godz. 13:00 –rejestracja uczestników w Biurze Konferencji, małe grupy dyskusyjne

26 czerwca (czwartek) godz. 9:00 –otwarcie Konferencji, referaty wprowadzające i obrady

27 czerwca (piątek) –obrady, dyskusja podsumowująca, ok. godz.12.00 zakończenie konferencji

 

Zakwaterowanie:

Uczestnicy konferencji zostaną zakwaterowani w Kazimierzu Dolnym w pokojach 1 i 2-osobowych w:

1) Hotelu Zajazd Piastowski
ul. Słoneczna 3
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81 88 90 900, 81 88 90 901
www.zajazdpiastowski.pl
2) Pensjonacie Casablanca
ul. Czerniawy 59E
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81 882 02 00
www.pensjonatcasablanca.pl

 

Uczestnikom konferencji zapewniamy:

• zakwaterowanie – 2 noclegi (25/26, 26/27),
• wyżywienie (od obiadu 25 czerwca do obiadu 27 czerwca),
• komplet materiałów konferencyjnych,
• udział w organizowanych imprezach towarzyszących.

 

Zgłoszenia uczestników:

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji, prosimy o przesłanie karty
uczestnictwa do dnia 30 maja 2014 r. Możliwe formy rejestracji:

– za pomocą formularza online: Rejestracja
– faksem: Formularz do pobrania
– pocztą regularną na adres:

Redakcja Rynku Energii
ul. Bieszczadzka 6
20-722 Lublin

(W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Redakcją)

 

Zgłoszenia udziału firm:

Firmy, które chciałyby sponsorować konferencję, wystąpić podczas Konferencji z prezentacją, czy wziąć udział w wystawie, prosimy o skontaktowanie się z redakcją Rynku Energii w celu ustalenia warunków i planu współpracy.

 

Informacje dla autorów referatów:

Uczestnicy konferencji, którzy zamierzają wypowiedzieć się w sprawach związanych z tematyką konferencji, proszeni są o podanie tytułu referatu oraz nadesłanie jego streszczenia o objętości do 150 słów do dnia 15 maja 2014 r.

Pełny tekst referatu, przygotowanego zgodnie ze wskazówkami redakcyjnymi, które każdy z Autorów otrzyma po jego akceptacji należy przesłać do dnia 30 maja 2014 r. na adres redakcji Rynku Energii.

Przewiduje się 20 minutową prezentację zakwalifikowanych referatów z możliwością wykorzystania multimediów, slajdów, zdjęć i foliogramów. Planujemy także sesję posterową.

Nazwiska autorów i tytuły referatów programowych oraz referatów dodatkowych będą przedstawione w komunikacie nr 2, który otrzymają wszyscy zainteresowani konferencją na początku czerwca 2014 r.

Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, opublikujemy w materiałach konferencyjnych, zaś wybrane w Rynku Energii. Artykuły w nim opublikowane podlegają punktacji MNiSW. Referaty, które nie uzyskają pozytywnej recenzji będą mogły być wygłoszone na konferencji i tym samym poddane dyskusji uczestników spotkania. Ich ewentualna publikacja w kolejnych numerach Rynku Energii będzie uzależniona od uwag recenzenta i wniosków z dyskusji.

 

Adres do korespondencji:

Redakcja Rynku Energii
ul. Bieszczadzka 6
20-722 Lublin
tel./fax: 81 526 84 18
e-mail: info@kaprint.pl