Seminarium Akademii OFFSHORE

19 listopada, 2013 godz. 11:24

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 28 / 11 / 2013

„Oceny oddziaływania na środowisko projektów morskich farm wiatrowych – doświadczenia brytyjskie”

28 listopada 2013, Gdańsk

W dniu 28 listopada br. w Hotelu Mercure w Gdańsku odbędzie się seminarium pt. „Oceny oddziaływania na środowisko projektów morskich farm wiatrowych – doświadczenia brytyjskie”, organizowane przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w ramach Akademii OFFSHORE.

W trakcie seminarium przedstawione zostaną najnowsze doświadczenia w zakresie ocen oddziaływania morskich farm wiatrowych na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Wielkiej Brytanii – światowego lidera w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

W programie seminarium przewidziano wykłady Juliusza Gajewskiego – eksperta Instytutu Morskiego w Gdańsku,  Jamiego McMahona z firmy RPS Energy oraz Radka Chanasa z Pegasus Group.

Akademia OFFSHORE jest projektem edukacyjno-informacyjnym Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, rozwijanym przy współpracy z Patronem Merytorycznym – Instytutem Morskim w Gdańsku oraz partnerami branżowymi – wiodącymi firmami na rynku morskiej energetyki wiatrowej w Europie. Partnerami fazy pilotażowej Akademii OFFSHORE w 2012 były – Det Norske Veritas (DNV) i GL Garrad Hassan.

Misją Akademii OFFSHORE jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym bezpośredniego dostępu do najnowszej wiedzy i najlepszej praktyki w zakresie planowania, projektowania, realizacji i eksploatacji morskich farm wiatrowych, a także przygotowania i organizacji produkcji oraz usług dla tego sektora gospodarki.

Seminaria są organizowane w cyklu dwumiesięcznym. Następne seminarium Akademii OFFSHORE  odbędzie się w styczniu 2014 i będzie poświęcona zagadnieniom technologicznym oraz logistycznym związanym z morską energetyką wiatrową.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.ptmew.pl/