Seminarium: Bezpieczeństwo kolei – dokąd zmierzamy

11 grudnia, 2013 godz. 16:46

Szczegóły wydarzenia


Ocena bezpieczeństwa, nowe zasady dopuszczeń technicznych oraz ryzyko w transporcie kolejowym

Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, Warszawa, 17 grudnia 2013 r.

Organizatorzy:

TOR Konferencje

Instytut Kolejnictwa

 

Partner merytoryczny:

TOR Audytor

 

Patronat:

Forum Kolejowe – Railway Business Forum

 

Program seminarium:

 

10:30

 

Rejestracja i poranna kawa

 

11:00

 

Wstęp

 • Piotr Faryna, Prezes, TOR Audytor

 

CZĘŚĆ I: STAN OBECNY I PRZYSZŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO

11:10

 

Kierunki rozwoju rynku kolejowego w kontekście bezpieczeństwa kolejowego

Trendy zmian w regulacji i w zasadach nadzoru bezpieczeństwa kolei przez NSA

 • Ignacy Góra, Wiceprezes ds. Techniki i Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego
 • Piotr  Cukierski, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego

11:30

 

Stan bezpieczeństwa polskiej kolei

Poziom poważnych wypadków, wypadków i incydentów w odniesieniu do CSI i CST

 • Tadeusz Ryś, Przewodniczący, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

11:50

 

Bezpieczeństwo kolei  w  Polsce na tle innych krajów członkowskich

Dane i informacje oraz opinie w raportach i materiałach ERA

 • dr Marek Pawlik, Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei, Instytut Kolejnictwa

 

12:10

 

Nowe podejście UE i ERA do bezpieczeństwa oraz interoperacyjności kolei

Zarządzanie zmianą, audyty, procedury i dokumentacja

 • Piotr Skolasiński, Ekspert, Instytut Kolejnictwa
 • Krzysztof Baczyński, Ekspert, TOR Audytor

 

12:50

 

Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa kolejowego

Diagnostyka, zagrożenia, wnioski

 • prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch, Instytut Kolejnictwa

13:20

Przerwa kawowa

CZĘŚĆ II: KONSEKWENCJE WDROŻENIA NOWYCH PRZEPISÓW KRAJOWYCH I UE

13:40

 

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – nowe zasady dopuszczeń

Zmiany wymogów w zakresie dopuszczeń do eksploatacji pojazdów, urządzeń i budowli kolejowych

 • Rafał Iwański, Główny Specjalista, Departament Transportu Kolejowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

14:00

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – nowe zasady dopuszczeń

Realizacja zapisów ustawowych w praktyce postępowań – podejście Urzędu

 • Ignacy Góra, Wiceprezes ds. Techniki i Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego
 • Piotr  Cukierski, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego

 

14:20

 

Ocena i wycena ryzyka – kto, dlaczego i w jakim zakresie jest obowiązany  do stosowania procedur związanych z ryzykiem w kolejnictwie

Konsekwencje stosowania Rozporządzeń KE 352 i 402

 • dr Marek Pawlik, Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei, Instytut Kolejnictwa

14:40

 

Ryzyko w transporcie kolejowym a  działalność eksploatacyjna i inwestycyjna zarządcy infrastruktury

 • Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe

15:00

 

Ryzyko w transporcie kolejowym a zasady SMS/ECM  w praktyce operatora przewozów kolejowych

 • Marian Wasilewski, Dyrektor ds. Przewozów, Lotos Kolej

15:20

 

Pytania, wątpliwości, wnioski, dyskusja ogólna

 

16:00

 

Lunch

 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie do dnia realizacji seminarium.

 

Więcej informacji:

W kwestiach merytorycznych: Piotr Faryna, TOR Audytor

Piotr.Faryna@toraudytor.eu

 

W kwestiach organizacyjnych: Anna Góral, TOR Konferencje

Anna.Goral@tor-konferencje.pl