Seminarium: Efektywność energetyczna. Nowelizacja ustawy, zmiany w systemie wsparcia

20 marca, 2016 godz. 20:42
Efektywność energetyczna Nowelizacja ustawy, zmiany w systemie wsparcia

Szczegóły wydarzenia


Celem seminarium, na które mamy zaszczyt Państwa zaprosić w imieniu organizatorów, jest analiza rozwiązań zaprojektowanych w nowej ustawie o efektywności energetycznej, odnoszących się do zasad uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej, w tym porównanie projektowanego stanu prawnego ze stanem obecnym, w szczególności w kontekście praw i obowiązków podmiotów wnioskujących o wydanie tych świadectw.

Prowadzący w sposób usystematyzowany i przystępny przedstawią Państwu różnice w uregulowaniach dotyczących „nowego” i „starego” systemu wsparcia, wskazując na ich skutki w kontekście prowadzonych przez Prezesa URE postępowań w przedmiocie wydania świadectw efektywności energetycznej. W trakcie wykładu prowadzący podzielą się z Państwem wnioskami wynikającymi z dotychczas przeprowadzonych przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w takim zakresie w jakim będą one aktualne na gruncie projektowanej ustawy.

Założeniem prowadzących szkolenie jest, aby wiedza w tym zakresie pozwoliła podmiotom zobowiązanym w racjonalny sposób zaplanować działania mające na celu wywiązanie się z tego obowiązku.

Poruszane w trakcie seminarium zagadnienia będą mieć więc istotne znaczenie zarówno dla tych podmiotów, które zamierzają skorzystać z systemu wsparcia uzyskując wsparcie finansowe poprzez uczestnictwo w realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej jak i dla podmiotów zobowiązanych do uzyskania oszczędności energii finalnej na poziomie określonym przepisami projektowanej ustawy.

 

W tym zmieniającym się otoczeniu prawnym dotyczącym efektywności energetycznej Zespół industry-events.eu przygotował specjalistyczne seminarium:

Efektywność energetyczna. Nowelizacja ustawy, zmiany w systemie wsparcia

W trakcie seminarium omówione będą kwestie takie jak:

  • główne założenia nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej,
  • zasady uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej – porównanie dotychczas obowiązującego i projektowanego stanu prawnego,
  • realizacja obowiązków ciążących na sprzedawcach energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego – porównanie dotychczas obowiązującego i projektowanego stanu prawnego.

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium znalazły się:

  • główne założenia nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej,
  • zasady uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej – porównanie dotychczas obowiązującego i projektowanego stanu prawnego,
  • realizacja obowiązków ciążących na sprzedawcach energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego – porównanie dotychczas obowiązującego i projektowanego stanu prawnego

Szczegółowy program seminarium dostępny jest na życzenie osób zainteresowanych pod adresem mailowym: Jolanta.Szczepaniak@industry-events.eu bądź pod numerem: +48 690 144 776.

Wydarzenie odbędzie się 21 kwietnia 2016 w Hotelu Marriott w Warszawie.

Więcej informacji: http://industry-events.eu/

Wydarzenie jest objęte patronatem BiznesAlert.pl.