Seminarium „Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii” połączone z obchodami Dnia Mostowca

7 kwietnia, 2014 godz. 12:38

Szczegóły wydarzenia


Celem seminarium jest popularyzacja wiedzy o nowościach w geotechnice i budownictwie mostowym. Tematy referatów będą obejmować m. in.: posadowienie obiektów inżynierskich, możliwości pozyskiwania ciepła z gruntu za pośrednictwem fundamentów głębokich, możliwości  i ograniczenia prac wykonywanych podwodnie, nowoczesne metody montażu mostów łukowych, budowę tuneli tarczą zmechanizowaną.

Tematyka konferencji skierowana jest do projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru, inwestorów oraz pracowników administracji i zarządców dróg i mostów. W referatach będą przedstawione praktyczne przykłady dotyczące projektowania, wykonawstwa i kontroli robót.

Seminarium jest kontynuacją dotychczas organizowanych spotkań prezentujących praktyczne aspekty różnych zagadnień fundamentowania, wzmacniania podłoża i głębokich wykopów:
1. „Głębokie wykopy na terenach wielkomiejskich”, 19 listopada 2002 r.
2. „Wykopy i nasypy na trasach komunikacyjnych”, 3 kwietnia 2003 r.
3. „Fundamenty palowe i specjalne”, 2 marca 2004 r.
4. „Wzmacnianie podłoża gruntowego i fundamentów budowli”, 15 listopada 2007 r.
5. „Głębokie posadowienia budynków wysokich”, 23 czerwca 2008 r.
6. „Fundamenty palowe 2009”, 22 kwietnia 2009 r. (II edycja 6 października 2009 r.)
7. „Skarpy drogowe”, 3 marca 2010 r.
8. „Ściany szczelinowe”, 22 kwietnia 2010 r.
9. „Konstrukcje stalowe w geotechnice”, 18 listopada 2010 r.
10. „Wzmacnianie podłoża i fundamentów”, 31 marca 2011 r.
11. „Fundamenty palowe 2012”, 1 marca 2012 r.
12. „Podłoże i fundamenty budowli drogowych”, 9 maja 2012 r.
13. „Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii” , 13 listopada 2012 r.
14. „Głębokie wykopy 2013”, 21 marca 2013 r.
15. „Konstrukcje siatkowe w drogownictwie i geotechnice”, 24 kwietnia 2013 r.
16. „Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014”, 6 marca 2014
WARUNKI UCZESTNICTWA
Zgłoszenia udziału w Seminarium na załączonych kartach uczestnictwa prosimy przesłać do dnia 30 kwietnia 2014.
Koszt uczestnictwa wynosi: 430,50 zł z VAT (350 zł netto) (dla członków Izby Inżynierów Budownictwa 369,00 zł z VAT (300 zł netto) od osoby i obejmuje udział w obradach seminarium oraz niewielki poczęstunek. Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają obszerne materiały wydane z okazji seminarium, zawierające wygłaszane referaty.
Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość na seminarium otrzymania materiałów z jednego z poprzednich seminariów: Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014, Konstrukcje siatkowe w drogownictwie i geotechnice, Głębokie wykopy 2013, Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii, Podłoże i fundamenty budowli drogowych, Fundamenty palowe 2012, Wzmacnianie podłoża i fundamentów, Konstrukcje stalowe w geotechnice, Ściany szczelinowe.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów i nie pokrywają kosztów dojazdu.

Wpłat należy dokonywać do 30 kwietnia 2014 na konto IBDiM
43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem: „nowatorskie 2014 – nazwisko(a) uczestnika
(ków)”. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie opłata nie będzie zwracana.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.