font_preload
PL / EN
15 lipca, 2019 godz. 16:19
Seminarium techniczne „Odpylanie i filtracja przemysłowa”
Seminarium techniczne „Odpylanie i filtracja przemysłowa”

Szczegóły wydarzenia

Technologie filtracji spalin mają zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, w których efektem ubocznym prowadzonej działalności gospodarczej jest emisja gazów, bardzo często zanieczyszczonych dodatkowo cząstkami stałymi. Coraz bardziej restrykcyjne normy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu czy pyłów, skutkują potrzebą ponoszenia wysokich nakładów  na inwestycje w instalacje odpylania. Ze względu na szerokie zainteresowanie powyższymi zagadnieniami, serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium technicznym „Odpylanie i filtracja przemysłowa”, które odbędzie się 29 sierpnia 2019 w Katowicach. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. 

Bezawaryjna praca kluczowych dla przedsiębiorstwa maszyn nie jest możliwa bez odpowiedniego doboru optymalnego i skutecznego rozwiązania służącego do przeprowadzenia filtracji. Precyzyjnie zaprojektowany system chroni więc: środowisko, ludzi i podnosi wydajność produkcji. Natomiast odpowiednio dobrane przemysłowe odkurzacze i inne akcesoria z certyfikatem ATEX gwarantują dodatkowe zabezpieczenie przed wybuchem.

Celem Seminarium jest wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących systemów odpylających, układów odsiarczania, odazotowania spalin, filtrów, odkurzaczy przemysłowych, systemów monitorowania emisji, systemów przeciwwybuchowych.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

 • Detekcja i monitoring niebezpiecznych substancji – pyłów i gazów
 • Przegląd najlepszych technologii i produktów w zakresie: monitorowania, separacji, transportowania, oddzielania i odkurzania pyłów, gazów itp.
 • Bezpieczeństwo i gaszenie pożarów w: silosach magazynowych, filtrach i instalacjach odpylania
 • Kompleksowe podejście do zabezpieczeń przed wybuchem i pożarem w strefach pyłowych
 • Ocena oddziaływania na środowisko nowych inwestycji i istniejących instalacji przemysłowych
 • Otoczenie regulacyjne i możliwości pozyskania finansowania.
 • Przykłady wdrożeń i nowych inwestycji.

Seminarium kierujemy do pracowników następujących działów:

 • Pionu produkcyjnego i technicznego w tym:
 • Kierownicy i mistrzowie Utrzymania Ruchu
 • Automatyków
 • Głównych energetyków
 • Technologów
 • Pracowników ds. badań i rozwoju
 • Pracowników pionu zakupów
 • Pracowników działu ochrony środowiska
 • Specjalistów ds. bezpieczeństwa

Wachlarz filtrów przemysłowych jest niezmiernie szeroki, co powoduje, że jego zakup staje się niekiedy prawdziwym wyzwaniem dla użytkownika. Jedynie dobra znajomość procesu filtracji pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dostosowanego do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Podczas nadchodzącego Seminarium zostanie stworzone miejsce do istotnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów. Jednocześnie zaprezentowane zostaną najnowsze wdrożenia oraz najciekawsze rozwiązania technologiczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w wydarzeniu

Manager projektu:

Renata Sobczak – [email protected]