Seminarium: Zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii w gminach

10 kwietnia, 2016 godz. 22:03
oze energia wiatrowa

Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowym pt. : „Zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii w gminach”, które odbędzie się 21 kwietnia 2016 r., w sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Seminarium jest organizowane przez Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej.

Seminarium adresowane jest do przedstawicieli samorządów gminnych i innych organów administracji publicznej, którzy mogą być zainteresowani perspektywami rozwoju odnawialnych źródeł energii w ich gminach, w kontekście obowiązujących i planowanych regulacji prawnych. W obliczu przeprowadzanych i zapowiadanych działań wobec sfery OZE prosimy o liczny i aktywny udział przedstawicieli samorządów gminnych zainteresowanych tematyką OZE.

Uczestnicy Seminarium zapoznają się z szansami i wyzwaniami związanymi z lokalizowaniem OZE z perspektywy samorządu terytorialnego. Reprezentant wiodącej na polskim rynku kancelarii prawnej przedstawi szanse i bariery rozwoju OZE w świetle nowych przepisów, a przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentuje stanowisko administracji państwowej.

W drugiej części seminarium przewidziano panel dyskusyjny, w którym wezmą udział reprezentanci instytucji państwowych (przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Energii, NFOŚiGW) oraz organizacji zainteresowanych rozwojem OZE (SGPEO, Związek Gmin Wiejskich RP, PSEW, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych). Będzie to doskonała okazja do wymiany poglądów oraz wyjaśnienia kwestii budzących wątpliwości.

 

Program Seminarium:

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 Leszek Kuliński, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – Otwarcie seminarium i prezentacja wprowadzająca nt. szans i wyzwań związanych z lokalizowaniem OZE – perspektywa samorządu terytorialnego
10.30 – 11.00 mec. Oskar Waluśkiewicz, Kancelaria K&L Gates – Szanse i bariery rozwoju OZE w świetle nowych przepisów
11.00 – 11.20 Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Jaka przyszłość mikro-energetyki?
11.20 – 11.40
Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zagadnienia związane z lokalizowaniem OZE – perspektywa administracji państwowej

11.40 – 12.00Przerwa kawowa

12.00 – 13.30
Dyskusja:
• Prawne i finansowe aspekty lokalizacji OZE w gminach
• Procesy planistyczne i środowiskowe
• Komunikacja i akceptacja społeczna w zakresie inwestycji OZE
• Zasady wspierania rozwoju mikro-instalacji
Uczestnicy:
• Tomasz Koprowiak – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (moderator)
• Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Przedstawiciel Ministerstwa Energii
• Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
• Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP
• Wojciech Cetnarski, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
• Sylwia Koch-Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
• Przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych

13.30 – 15.00 Lunch

Aby zgłosić udział w seminarium szkoleniowym, lub w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Ireną Gajewską, i.gajewska@psew.pl, tel. 695 286 998,  najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji o wydarzeniu mogą Państwo znaleźć na stronie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (link) oraz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (link).

Patronat honorowy nad Seminarium objął Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.