Smart Living: Konferencja z minister cyfryzacji pod patronatem BiznesAlert.pl

21 listopada, 2016 godz. 14:00
miasto smartcity

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 23 / 11 / 2016
  • Miejsce: Polityka

Konferencja w formie debaty pt.: „Smart Living” jest drugą częścią „Zintegrowanego bloku konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix”.

23.11.2016r., godz. 11:00 – 14:30

Warszawa, siedziba tygodnika „Polityka”, ul. Słupecka 6

Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Instytut Sobieskiego,
Związek Banków Polskich, Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Powodzenie niskoemisyjnej transformacji gospodarki w wielkim stopniu zależy od szeroko rozumianych zachowań społecznych. Nawet najlepsze rozwiązania techniczno-technologiczne nie dadzą pożądanego efektu zmniejszenia emisji, jeżeli będziemy zorientowani na nieograniczoną konsumpcję i w sposób bezrefleksyjny korzystali z dostępnych zasobów. Taka zmiana podejścia w żadnym stopniu nie ma prowadzić do obniżenia jakości i standardów życia. Wręcz odwrotnie – jest to kierunek na poszukiwania nowych wartości, bardziej atrakcyjnych form życia oraz spełniania się w realizacji nowych wyzwań i celów.

Przykładowo zamiast jechać do siłowni samochodem możemy pójść szybkim marszem, co od razu będzie dobrym wstępem do dalszych ćwiczeń. W domu możemy bardzo zmniejszyć zużycie energii, optymalizując temperaturę pomieszczeń i stosując właściwe ich wietrzenie, a także dzięki inteligentnym licznikom śledzić bieżące jej zużycie. Ponadto zamiast być pasywnym konsumentem energii można aktywnie uczestniczyć w procesie jej wytwarzania, stając się prosumentem. Korzystając z komunikacji publicznej, lepiej poznajemy klimat danego miasta i bardziej tworzymy wspólną społeczność niż wyobcowani, przemieszczając się w swoich samochodach, a dodatkowo czas podróży możemy spożytkować, czytając książkę. Kierując się zasadami zrównoważonej konsumpcji przy robieniu zakupów w sklepie wydajemy mniej pieniędzy np. na żywność i jednocześnie ograniczmy olbrzymie jej ilości, które często nawet jeszcze zapakowane wyrzucane są na śmietnik.

Takie podejście wpisuje się w szeroką formułę określaną pojęciem Smart Living. Niejednokrotnie, aby w praktyce zastosować taką zmianę zachowań, musimy dysponować nowymi, inteligentnymi technologiami, co także objęte jest pojęciem Smart Living.

Celem konferencji jest próba określenia i zwymiarowania znaczenia działań w obszarze Smart Living dla niskoemisyjnej transformacji naszej gospodarki. Dyskusja taka jest niezwykle istotna, bo może wskazać na potrzebę działań, które są niejednokrotnie bezkosztowe, a dają bardzo wymierne efekty. Uczestnicy debaty będą dyskutować m.in. nad następującymi zagadnieniami:

  • Smart Living – moda czy wymierne korzyści środowiskowe i gospodarcze?
  • Smart Living to nie tylko technologia, ale także styl życia i zachowania społeczne
  • Jak stymulować zainteresowanie Smart Living?

Do panelu eksperckiego zaproszeni zostali: Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji, Monika Kośko, Wiceprezes Zarządu, URSUS SA, Halina Bownik-Trymucha, Przewodniczącej Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne, Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury, UM Warszawa, Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW, Henryk Baranowski, Prezes Zarządu, Polska Grupa Energetyczna SA, Michał Ramczykowski, Prezes Zarządu, Europejski Instytut Miedzi, Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende

Wszelkich informacji o wydarzeniu udziela Krystyna Kowalska, e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl, tel. 22 424 82 01.