Szkolenie: System EU ETS dla początkujących

11 września, 2019 godz. 11:17
Szkolenie System EU ETS

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do udziału w szkoleniu „System EU ETS dla początkujących”, które odbędzie się w Katowicach i Warszawie. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. 

USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw wprowadza wiele nowych obowiązków dla prowadzących instalację w systemie EU ETS.

Najpilniejszy z nich to ten nakazujący prowadzącym instalację złożenie metodyki monitorowania do organu wydającego zezwolenie.  Na podstawie Art.40 nowelizacji muszą oni w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy złożyć dokument otrzymany z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Bardzo często jest to ten sam dokument, który został złożony do 30 maja 2019. Wyjątek stanowią np. instalacje, które po tym terminie wprowadziły zmiany w swojej instalacji lub w dokumentacji złożonej do KOBIZE.

Nowelizacja przepisów wprowadza bardzo wiele zmian w obszarze monitorowania, raportowania i handlu uprawnieniami do emisji gazów. Głównym jej zadaniem jest implementacja przepisów wspólnotowych oraz zmiany wynikające z działania ustawy z 2015 roku.

W związku z powyższym Zespół DlaEnergetyki wspólnie z Panem Wiktorem Krawczykiem oraz Bartoszem Biegajem zaprasza na szkolenia poświęcone powyższej tematyce.

Terminy i lokalizacja szkoleń:

„System EU ETS dla początkujących 

    • Katowice 16.09.2019
    • Warszawa 10.10.2019

Więcej informacji: EUETS.pl