Szkolenie: System zapasów obowiązkowych dla paliw ciekłych

5 sierpnia, 2019 godz. 14:36
Szkolenie OZP Patronat BiznesALert.pl

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do udziału w szkoleniu „System zapasów obowiązkowych dla paliw ciekłych oraz zmiany przepisów o zapasach obowiązkowych od 2020 r.” które odbędzie się 21 sierpnia 2019 roku w Warszawie. Szkolenie poprowadzi Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP. Patronem medialnym wydarzenia jest BiznesAlert.pl.

Głównym celem szkolenia jest omówienie nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym przyjętą przez Sejm w dniu 19 lipca 2019.

W projekcie zawarto regulacje, które zapobiegną ograniczeniom w dostępie do pojemności magazynowych dla podmiotów działających na rynku paliwowym. Zwiększone zapotrzebowanie na pojemności magazynowe dla ropy naftowej i paliw spowodowane jest wzrostem legalnego obrotu tymi produktami, co jest efektem skutecznej walki z „szarą strefą”, dzięki wdrożeniu pakietów: paliwowego, energetycznego i transportowego.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

 • Założenia Dyrektywy 2009/119 oraz Dyrektywy Wykonawczej 2018/1581
 • Możliwe systemy zapasów w UE oraz model Polski
 • Stan krajowej infrastruktury magazynów paliw ciekłych obecnie oraz planowane zmiany
 • Zmiany metodologii obliczania średniego dziennego przywozu netto od 2020 r.
 • Zmiana terminu dostosowania poziomu zapasów do importu netto
 • Zmiany dot. zapasów agencyjnych
 • Sprawozdawczość dotycząca zapasów obowiązkowych do Prezesa ARM
 • Kontrole prowadzone przez Prezesa ARM
 • Katalog paliw ciekłych objętych obowiązkiem zapasowym i jego zmiany od 2020 r.
 • Metodologia wyliczania zapasów obowiązkowych (z perspektywy producentów i handlowców)

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • podmioty objęte obowiązkiem zapasowym
 • podmioty posiadające koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych
 • podmioty posiadające koncesje na obrót paliwami ciekłymi
 • podmioty świadczące usługi magazynowania paliw
 • firmy doradcze
 • kancelarie prawne

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem: (22) 82 77 123, biuro@cbepolska.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: cbepolska.pl