Unia Europejska a sektor Oil & Gas

11 grudnia, 2013 godz. 16:42

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 26 / 05 / 2014

w dniu 26 maja 2014 r. odbędzie się konferencja “Unia Europejska a sektor Oil & Gas”, organizowana przez The Warsaw Voice we współpracy z PowerMeetings.pl.

Majowe spotkanie zapowiada się jako jedno z najważniejszych przyszłorocznych wydarzeń w branży paliwowo-energetycznej. Przepisy tzw. małego trójpaku energetycznego, które weszły w życie jesienią 2013 r., w pewnym sensie zrewolucjonizowały rynek gazu w Polsce, wprowadzając jego liberalizację. Do tej ogromnej zmiany przygotowywali się wszyscy uczestnicy rynku, jedni z obawami, inni z ogromną nadzieją. Rynek gazu w Polsce był bowiem ostatnim niezliberalizowanym rynkiem energii w Unii. Jakie efekty przyniosła ta zmiana? Uczestnicy konferencji z pewnością poświęcą temu tematowi wiele uwagi.

W naszym przekonaniu jednak majowa konferencja będzie forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami biznesu i sfer rządowych także w innych kluczowych kwestiach, dotyczących branży, miejscem, gdzie uczestnicy będą mogli uzyskać wiarygodne informacje na temat stanu, przyszłości, problemów i planów rozwoju sektora paliw i energii od najznamienitszych polskich i zagranicznych ekspertów i decydentów.

W trakcie konferencji „Unia Europejska a sektor Oil & Gas”, zostaną poruszone m.in. takie ważne, wręcz kluczowe zagadnienia, jak:

• co daje Polsce i Unii Europejskiej wspólna polityka energetyczna i jakie są perspektywy dla zewnętrznej polityki energetycznej?

• jakie konsekwencje polskiemu i europejskiemu rynkowi energii przyniosła jesienna liberalizacja rynku gazu w Polsce?

• jak mają się względem siebie cele klimatyczne UE i zmiany na światowym rynku rafineryjnym?

• jaki wpływ na koniunkturę sektora rafineryjnego w Europie mają wymogi środowiskowe?

• czy gaz ziemny to remedium na problemy związane z unijnym pakietem klimatycznym, a może jedynie element całości, z wyraźnie zaznaczonym miejscem na gaz łupkowy i energię jądrową?

Do udziału w majowej konferencji zapraszamy przedstawicieli: rządu, zarządów firm z sektora nafty, ropy, gazu i energetyki, firm doradczych i konsultingowych, wyższych uczelni i instytutów badawczo-naukowych, stowarzyszeń i izb branżowych, ekspertów branży paliwowej i energetycznej – a także wszystkich tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się z uczestnikami wydarzenia swoją wiedzą i opinią.