font_preload
PL / EN
14 listopada, 2018 godz. 14:35
V Forum Ochrony Środowiska
V Forum Ochrony Środowiska

Szczegóły wydarzenia

Zapraszamy do udziału w V Forum Ochrony Środowiska – woda, gleba, odpady i powietrze w przemyśle oraz w warsztatach na temat zmian w systemie EU ETS, organizowanych w dniach 13–14 grudnia 2018 w Krakowie. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. 

W trakcie Forum dowiedzą się Państwo m.in. o:

  • Nadchodzących zmianach krajowych przepisów ochrony środowiska oraz kierunkach zmian wspólnotowych UE
  • Zmianach w systemie EU ETS – monitorowanie, weryfikacja, nowe formularze
  • Wpływie nowelizacji „nowego” prawa wodnego na przemysł
  • Pakiecie ustaw odpadowych i jego wpływie na przemysł
  • Odstępstwach od granicznych wielkości emisyjnych BAT-AELs
  • Gospodarce wodno-ściekowej w energetyce
  • Finansowaniu inwestycji prośrodowiskowych
  • Case studies z realizowanych inwestycji prośrodowiskowych
  • Leśnych Gospodarstwach Węglowych
  • Specjalnym sprawozdaniu IPCC ws ocieplenia klimatu, a COP24

Drugiego dnia odbędą się warsztaty pt.: Zmiany w systemie EU ETS – udział w warsztatach dla uczestników Forum jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału. Jak co roku zapowiada się ciekawe i merytoryczne wydarzenie – z pewnością warto do nas dołączyć w Krakowie.

Dla przedstawicieli zakładów energetycznych, ciepłowniczych oraz przemysłowych – specjalna oferta cenowa udziału, szczegóły: https://powermeetings.eu/forum-ochrony-srodowiska-2018/

 

Kontakt z organizatorem:

Jolanta Szczepaniak

Project Manager

powermeetings.eu

tel.:   +48 22 740 67 80

e-mail: [email protected]

www.powermeetings.eu