V Konferencja Naukowo-Techniczna Energetyka Gazowa 9-11.10.2013

12 sierpnia, 2013 godz. 15:04

Szczegóły wydarzenia


Instytut Maszyn

i Urządzeń Energetycznych

Instytut Techniki Cieplnej

 

zapraszają

w dniach 9 – 11 Października 2013 r.

na

V Konferencję Naukowo – Techniczną

 

ENERGETYKA GAZOWA 2013

 

 

 

Celem konferencji jest wymiana informacji oraz merytoryczna dyskusja w zakresie możliwości technologicznych, uwarunkowań ekonomicznych, efektywności energetycznej i ekologicznej oraz użyteczności społecznej większego wykorzystania gazu w energetyce, przemyśle i gospodarce komunalnej.

 

Wszystkie przyjęte przez Radę Naukowo–Programową referaty są recenzowane i będą wygłaszane przez autorów w sesjach plenarnych i problemowych konferencji.Wybrane referaty o znaczącej wartości naukowej zostaną opublikowane w Archiwum Energetyki oraz Rynku Energii.

 

Poprzednie cztery edycje Konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem; w każdej z nich udział wzięło średnio około 150 uczestników, którzy opracowali i wygłosili w sumie blisko 150 referatów i komunikatów techniczno-produkcyjnych. Na konferencji gościli znaczący przedstawiciele przemysłu branży energetycznej, gazowniczej, naukowcy krajowi i zagraniczni.

 

Konferencja „Energetyka Gazowa” jest konferencją krajową. Oficjalnym językiem konferencji jest język polski. Organizatorzy dopuszczają również referaty oraz wystąpienia w języku angielskim.