V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

29 sierpnia, 2016 godz. 9:45
gaz

Szczegóły wydarzenia


Podtrzymując tradycję organizacji przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa – co dwa lata – spotkań branży gazowniczej, informujemy,  iż  w dniach 25-27 października 2016   roku w Ossie   koło  Rawy Mazowieckiej odbędzie się V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego. Hasłem przewodnim Kongresu jest: Gaz ziemny w polityce gospodarczej Polski.

 

Podczas Kongresu omówione zostaną kwestie związane z rolą sektora gazowniczego w strategii rozwoju polskiej gospodarki. Uczestnicy spotkania dyskutować będą również nad przyszłością branży w kontekście rozbudowy infrastruktury sprzyjającej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski.

Kongres otworzy Sesja inauguracyjna w czasie której wręczone zostaną odznaczenia państwowe oraz odznaki honorowe IGG. Pierwsza sesja Kongresu poświęcona będzie roli sektora gazowniczego w strategii rozwoju polskiej gospodarki. Kontynuacją tej sesji będzie panel dyskusyjny, podczas którego  omówione zostaną kwestie polityki bezpieczeństwa energetycznego z uwzględnieniem zasobów technicznych i planów modernizacji infrastruktury gazowniczej. Druga sesja poświęcona będzie zwiększeniu innowacyjności polskiego sektora gazowniczego. Zaprezentowane zostaną krajowe i światowe doświadczenia w zakresie badań i rozwoju na rynku gazu.

Sesje kongresowe i panele dyskusyjne uświetnione zostaną obecnością znanych i cenionych ekspertów branży gazowniczej, jak również przedstawicieli Parlamentu, urzędów centralnych, instytutów badawczych, uczelni wyższych i  i stowarzyszeń technicznych.

Kongres zakończy się przyjęciem Uchwały V KPPG.

Więcej informacji: Izba Gospodarcza Gazownictwa