V Międzynarodowy Kongres MAGAZYNOWANIA ENERGII

1 października, 2020 godz. 10:34
V Międzynarodowy Kongres MAGAZYNOWANIA ENERGII. Grafika organizatora.

Szczegóły wydarzenia


V Międzynarodowy Kongres MAGAZYNOWANIA ENERGII w Polsce odbędzie się 14-15.IV.2021

Kongres jest miejscem spotkania i dyskusji na temat potrzeby i potencjału stosowania magazynów energii w Polsce. Szczególną uwagę poświęcimy modelom biznesowym stosowania magazynów energii w Polsce: jakie są obecnie a jakie pojawią się w perspektywie najbliższych lat? Ocenie zostanie poddany udział magazynów energii w rynku mocy i rynku DSR. Przyjrzymy się faktom dotyczącym instalowania magazynów energii na potrzeby instalacji ładowania pojazdów elektrycznych. Ważnym tematem będą modele biznesowe wynikające ze wzrostu cen energii elektrycznej dla firm oraz z niewystarczających parametrów jakościowych energii na potrzeby procesów technologicznych.

Kongres to miejsce dyskusji o technologiach, trendach oraz szansach związanych z magazynowaniem energii.

Więcej na stronie: link