VI Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2021

5 maja, 2021 godz. 7:24
VI Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2021. Grafika organizatora VI Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2021. Grafika organizatora

Szczegóły wydarzenia


Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 września 2021 roku w formule hybrydowej (stacjonarnej oraz zdalnej – online) na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Celem wydarzenia jak co roku będzie wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii.

Organizatorzy planują, aby tematyka VI edycji Konferencji stanowiła kontynuację podjętej we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej o polityce dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i wodoru, elektromobilności, energetyce wiatrowej offshore, cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie informacji w sektorze energetycznym, stabilności systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych, energetyce jądrowej, odnawialnych źródłach energii, nowych technologiach w sektorze energetycznym, a także rozpoczęcie dyskusji na temat usług elastyczności i wirtualnych elektrowni.

W poprzednich pięciu edycjach Konferencji udział wzięło 1 tys. uczestników reprezentujących 50 ośrodków naukowych, około 4 tys. studentów oraz blisko 140 tys. internautów.

Formularz zgłoszeniowy: tutaj.