VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

24 września, 2013 godz. 14:27

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 17 / 10 / 2013

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

zapraszają na:

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez organizowanych w polskim sektorze energetycznym. Jest to jedyne wydarzenie gospodarcze odbywające się cyklicznie między naszymi krajami.

Podczas Polsko – Hiszpańskich Konsultacji Międzyrządowych w Madrycie w dniu 15 lipca 2013 roku podkreślona została znacząca rola Forum w budowaniu gospodarczych relacji polsko-hiszpańskich.

Na tegorocznym Forum zamierzamy skupić się na najistotniejszych kierunkach działań w zakresie OZE w Polsce oraz możliwości wykorzystania potencjału Polski i Hiszpanii.

 

ZAGADNIENIA

  • Pakiet ustaw dotyczący energetyki, w tym nowelizacja prawa energetycznego i nowa ustawa o OZE, jako istotny element rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.
  • Zacieśnienie współpracy samorządowej między naszymi krajami – szansa dla średnich i małych firm hiszpańskich.
  • Istniejące programy wsparcia dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce zarówno unijne, jak i krajowe.
  • Energetyka rozproszona jako istotny element w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

Obecnie powstająca ustawa o OZE w znaczący sposób zakłada wzmocnienie rozwoju mikroinstalacji, co otworzy nowe możliwości dla inwestorów. Jednocześnie Polska otrzyma prawie 73 mld euro z UE na rozwój i inwestycje również w OZE na lata 2014-2020.

Wyzwaniem dla Polski jest zwiększenie efektywności energetycznej, dlatego w perspektywie 2014-2020 aż 6,8 mld euro zostanie przeznaczone na realizację celu: wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, podczas gdy na ochronę środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów planuje się przeznaczyć 5,5 mld euro. Uruchamiane są nowe programy skoncentrowane na wspieraniu rozwoju innowacyjnych technologii w energetyce odnawialnej i ochronie środowiska. Polska jako największy beneficjent w UE na lata 2014-2020 będzie drugim rynkiem inwestycyjnym po Niemczech, głównie w sektorze energetycznym i infrastruktury.

 

UCZESTNICY

Forum jest miejscem wymiany doświadczeń i w naturalny sposób kontaktuje ze sobą przedsiębiorstwa oraz regiony hiszpańskie i polskie. Forum gromadzi przedstawicieli rządów, samorządów, instytucji i biznesu z Polski i Hiszpanii.

PATRONI HONOROWI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ambasada Królestwa Hiszpanii w Warszawie

PLANOWANI PATRONI HONOROWI

Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki RP

Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych RP

Informacje szczegółowe wraz z programem VII Forum znajdują sie na stronie: http://www.phig.pl/pl/article/194/2013/10/17/vii-polsko-hiszpanskie-forum-energii-odnawialnej/