WARSZTATY: Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki i ciepłownictwa

4 maja, 2020 godz. 12:40
Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciepłownictwa i przedsiębiorstw komunalnych – Patronat medialny BiznesAlert.pl

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy Państwa do udziału w specjalistycznych warsztatów „Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciepłownictwa i przedsiębiorstw komunalnych”, które odbędą się w dniu 14 maja 2020 roku. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Termin ten tylko teoretycznie jest odległy, ponieważ akt wprowadza sporo nowych rozwiązań, a także modyfikuje istniejące, zatem potrzeba czasu na zapoznanie się z nimi i prawidłowe zastosowanie.Celem wprowadzenia nowej regulacji jest m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Czas pokaże, czy uda się te cele osiągnąć.

Ustawa wprowadza szereg nowych instytucji, które mają wpłynąć na realizację założonych celów. Są to dla przykładu:

– określenie progu zamówień bagatelnych na poziomie 130.000 PLN
– nowe definicje – np. innowacje, łańcuch dostaw, dokumenty zamówienia
– etap wstępnych konsultacji rynkowych jako narzędzie pomocne zamawiającemu w zamówieniu optymalnego rozwiązania
– katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach ws. zamówień publicznych, co jest ukłonem w stronę wykonawców
– jeden wyspecjalizowany sąd do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, co z pewnością wpłynie na ujednolicenie linii orzeczniczych w sprawach z zakresu zamówień publicznych

Główne cele warsztatów to:

– zapoznanie z zakresem zmian przewidzianych w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych (a nie nowelizacji) i porównanie najbardziej newralgicznych z obecnym stanem prawnym<
– przygotowanie się przez zamawiających do wypełniania nowych obowiązków, zdobycie wiedzy niezbędnej nie tylko do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, ale przede wszystkim do jego prawidłowego przygotowania, zwłaszcza odnośnie potrzeby wewnętrznych zmian między innymi odnośnie wzorów dokumentów, regulaminów oraz umów o zamówienie publiczne,
– pozyskanie wiedzy czy i w jakim obszarze wykonawcy mogą liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o zamówienie publiczne na podstawie nowej ustawy, jak będą mogli składać oferty i jak długo będą nimi związani, czy nowe umowy o zamówienie publiczne będą musiały zawierać postanowienia zwiększające ich uprawnienia i dające większe bezpieczeństwo realizacji umowy

Warsztaty przeznaczone są głównie dla:

– pracowników działów zamówień publicznych, sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
– kierowników jednostek,
– członków komisji przetargowych,
– pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro
– wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
– osób kontrolujących zamówienia publiczne,
– kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce,
– innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

REJESTRACJA: CBE Polska, tel./fax 228 277 123, mail: biuro@cbepolska.pl