Wielki finał Akademii Liderów Rynku Kapitałowego

5 lipca, 2019 godz. 14:49
Akademia Liderów Rynku Kapitałowego

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to program wyjątkowy szkoleń i staży przeprowadzanych przy współpracy z wiodącymi instytucjami finansowymi. Poprzez udział w Akademii młodzi ludzie zdobywają praktyczną wiedzę i doświadczenie na rynku, a sam projekt trwa już nieprzerwanie od 13 lat. Patronem medialnym Akademii jest BiznesAlert.pl. 

Celem Akademii Liderów Rynku Kapitałowego jest budowanie społeczności młodych profesjonalistów – dynamicznej, kreatywnej i skutecznej w działaniu przyszłej elity świata finansów. Projekt adresowany jest do młodych ludzi z całej Polski, którzy są u progu rozpoczęcia kariery zawodowej po studiach. Dzięki staraniom Fundacji im. Lesława A. Pagi udaje się co roku zapraszać do współpracy najlepszych menadżerów na rynku, z którymi uczestnicy analizują największe transakcje, rozwiązują aktualne problemy spółek i ćwiczą praktyczne wdrażanie rozwiązań na konkretnych case’ach.

Do każdej edycji projektu zakwalifikowanych zostaje tylko 30 uczestników, spośród kilkuset aplikacji które napływają do Fundacji. Stypendyści spędzają 2 tygodnie biorąc udział w intensywnych szkoleniach, a następnie każdy z nich odbywa płatny staż w firmie partnerskiej. Największe szanse na przyjęcie do projektu mają ludzie z pasją, którzy potrafią pokazać, że aktywnie inwestują w siebie i w swoją karierę. Szukamy osób, które mają silną motywację do osiągnięcia sukcesu w swojej dziedzinie. Działalność społeczna, rozwijanie zainteresowań, także tych pozazawodowych, udział w projektach studenckich, konferencjach i szkoleniach pokazuje nam, że kandydat jest liderem i nie boi się wyzwań.

Tegoroczna edycja posiadała aż 29 firm partnerskich, bez których Akademia nie mogłaby się odbyć. To dzięki partnerom młodzi ludzie mogą zdobyć praktyczną wiedzę oraz odbyć wakacyjne staże. Podczas szkoły letniej partnerzy codziennie prowadzą zajęcia, a wieczorami odbywają się spotkania liderami, mające na celu inspiracje i wskazanie odpowiedniego kierunku kariery dla młodych ludzi.

Szczegóły na temat projektu Akademia Liderów Rynku Kapitałowego można znaleźć na stronie www.paga.org.pl/alrk oraz na facebooku https://www.facebook.com/liderzy/ W 2018 roku Akademia była prowadzona przez dwóch koordynatorów, Karolinę Wróblewską oraz Przemysława Gerschmanna. W gronie partnerów znalazły się następujące firmy  Alior, Altus, Bastion Group,, BZWBK, CEE Equity Partners, CMS, DC Advisory, EQUES Investment TFI, Ernst & Young, Fundacja BZW BK, Giełda Papierów Wartościowych, Google, Innova Capital, Investors TFI, KDPW, Mercer, Mercurius, Moventum, Nationale Nederlanden Investment Partners TFI, Partner& Ventures, PFR, PFR Ventures, PKO BP, Rockbridge, Rothshield, Societe Generale, Standard & Poors, Taar Heel Capital, ZEB.

Partnerem strategicznym w 2018 roku był Mc Kinsey.