Wyzwania Dyrektywy REDII – energetyka, ciepłownictwo, przemysł

25 listopada, 2020 godz. 9:36
Wyzwania Dyrektywy REDII – energetyka, ciepłownictwo, przemysł

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do udziału w III edycji seminarium online, które poświęcone zostanie wpływowi regulacji europejskich na krajowy rynek OZE. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2020 roku w formie webinaru online.

Co w programie?

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz jej najnowsze kierunki
 • platforma ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii – zasady jej funkcjonowania
 • zwiększenie roli energii odnawialnej w ciepłownictwie i chłodnictwie
 • kryteria zrównoważonego rozwoju – ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
 • Jakie zmiany i nowe wymagania wprowadza Dyrektywa RED II i od kiedy trzeba się będzie do nich stosować
 • Biomasa w Dyrektywie RED II
 • Kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy
 • Ślad węglowy z punktu widzenia Dyrektywy REDII
 • ETS i non-ETS w Dyrektywie REDII

Spotkanie poprowadzą:

 • Katarzyna Szwed-Lipińska – Radca Prawny, Najlepszy Ekspert ds. systemów wsparcia, Wieloletni pracownik URE;
 • Ilona Olsztyńska, Product Development Manager, SGS Polska;
 • Anna Rozkosz, SilviEnergy AB, Polska Rada Biowęgla i Biomasy.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo tutaj.