XI edycja Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy. Grafika organizatora.