XI międzynarodowa konferencja NEUF 2015 pod patronatem BiznesAlert.pl

8 maja, 2015 godz. 11:00
NEUF2015logo

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 26 / 06 / 2015

Patronat merytoryczny: Społeczna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

Polska jest jednym z państw, które podjęły się wielkiego wyzwania przekształcenia swojej gospodarki od podstaw. Jest to szczególnie ważne dla sektora energetycznego i przemysłu, których stabilne funkcjonowanie stawiane jest na pierwszym miejscu. Doświadczenia krajów europejskich, które już wcześniej zdecydowały się  na radykalną reformę swoich sektorów energetycznych i przemysłowych (m.in. Wielka Brytania, Niemcy czy Norwegia) dowodzą, że najskuteczniejszym sposobem wymuszającym poprawę efektywności jest m.in. kreowanie mechanizmu konkurencji oraz innowacyjność.

Transformacja gospodarki jest zadaniem trudnym, gdyż jej powodzenie zależy od wielu czynników, powinna być zasadna ekonomicznie i akceptowalna społecznie. Należy ją przeprowadzić ze szczególnym uwzględnieniem interesów obywateli, a przy tym trzeba pamiętać o spełnieniu wymagań wynikających ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej. Są to najważniejsze tematy, które będą przedmiotem dyskusji podczas XI międzynarodowej konferencji NEUF 2015 pt. „Transformacja polskiej gospodarki poprzez energetykę i przemysł – efektywność, produktywność, dialog społeczny”. NEUF 2015 odbędzie się 26 czerwca 2015 w Warszawie.

Celem tegorocznej konferencji NEUF jest przedyskutowanie rozwiązań dotyczących skutecznego przeprowadzenia zmian w polskiej gospodarce, których skutkiem będzie znaczący wzrost efektywności energetycznej, zwiększenie możliwości wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych, zapewnienie niezawodności dostaw, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i komfortu energetycznego odbiorców. Poprzez działania polityczne, ekonomiczne i biznesowe transformacja ma wspomóc tworzenie silnych przedsiębiorstw, które zapewnią zrównoważony rozwój ekonomiczny kraju oraz zwiększenie konkurencyjności na wspólnym europejskim rynku. Brak odpowiedzi na wspomniane wyżej wyzwania może doprowadzić m.in. do zagrożenia bezpieczeństwa dostaw, a brak konkurencyjności do zahamowania zdolności inwestycyjnych.

Podczas konferencji NEUF 2015 uczestnicy dyskusji będą mówić o efektach dotychczasowych działań rozwojowych energetyki i przemysłu, potrzebnych inwestycjach, sposobach inicjowania i wspierania ich rozwoju, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność.   

Każda z sesji konferencji stanowić będzie dyskusję panelową z udziałem czołowych przedstawicieli środowisk biznesowych, instytucji kształtujących opinię publiczną oraz członków parlamentu. Zgłoszenia do bezpłatnego uczestnictwa można dokonać za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie www.proinwestycje.pl w zakładce „formularze zgłoszeniowe”. Szczegóły oraz program do pobrania TUTAJ lub na stronie www.proinwestycje.pl.

Wszelkich informacji na temat konferencji udziela Agnieszka Ferreira (manager ds. projektów firmy Procesy Inwestycyjne), e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl,
tel. 22 424 82 00.