XIII Konferencja Gaz i Wodór w Energetyce

10 maja, 2022 godz. 6:13
baner_GAZ

Szczegóły wydarzenia


Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w XIII Konferencji „Gaz i Wodór w Energetyce”, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2022 roku w Warszawie (Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa).

Moderatorem Konferencji i Panelu Dyskusyjnego będzie prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

Tematyka konferencji obejmie zagadnienia:

• Rynek gazu: bezpieczeństwo i stabilność dostaw, przyszłość paliwa gazowego.
• Aspekty prawno-ekonomiczne.
• Realizacja bloków gazowo–parowych: bieżące i przyszłe inwestycje, doświadczenia eksploatacyjne.
• Kogeneracja oparta na silnikach gazowych: technologie, doświadczenia eksploatacyjne, najnowsze realizacje.
• LNG paliwo dla energetyki gazowej: rozwiązania dla ciepłownictwa i przemysłu, instalacje regazyfikacji.
• Finansowanie inwestycji gazowych.
• Rola Wodoru w Energetyce.

Szczegóły można znaleźć tutaj.