XIII Konferencja Naukowo-Techniczną Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego

7 kwietnia, 2014 godz. 12:42

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 21 / 05 / 2014

XIII Konferencja Naukowo-Techniczną Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego odbędzie się w dniach 21-23 maja 2014 r. w Cedzynie koło Kielc.

Organizowana od wielu lat w formie warsztatów konferencja stała się miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego.
Proces budowlany i uczestnictwo w nim wielu podmiotów o szczególnych, specyficznych zadaniach powodują powstanie różnego rodzaju problemów prawnych i organizacyjnych wymagających ciągłej kontroli. Wiele obiektów ze względu na swój wiek wchodzi  w okres podwyższonej awaryjności, częściej występują kataklizmy, a także powstają obiekty o znacząco „odpowiedzialnej” konstrukcji, które wymagają monitoringu od początku swojej eksploatacji. Problemy z zakresu rzeczoznawstwa coraz bardziej się rozszerzają co wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu: dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów i norm, zastosowania nowych programów i metod badawczych oraz interpretacji uzyskiwanych wyników, prowadzenia monitoringu i diagnostyki, a także stosowania nowoczesnych metod napraw i wzmacniania.

Tematyka nadchodzącej edycji warsztatów obejmie:

  • zagadnienia formalno-prawne w działalności Rzeczoznawcy Budowlanego
  • systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań
  • ocena stanu technicznego i trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych, w tym zagadnienia eksploatacji obiektów o konstrukcji wielkopłytowej
  • zagadnienia eksploatacji i bezpieczeństwa w drogownictwie
  • ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznej obiektów budowlanych i sieci zewnętrznych oraz podlegających dopuszczeniom przez Dozór Techniczny

Adres Komitetu Organizacyjnego
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury
Rzeczoznawstwo 2014
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 24-314 Kielce
tel.: 41-34-24-541, fax: 41-34-43-784
e-mail: rzeczoznawstwo2014@tu.kielce.pl
Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są pod adresem: http://www.rzeczoznawstwo2014.tu.kielce.pl/