XXVIII Konferencja Energetyczna EuroPOWER

24 lipca, 2018 godz. 20:21
europower

Szczegóły wydarzenia


W dniach 24-25 października 2018 roku w Warszawie odbędzie się XXVIII edycja konferencji EuroPOWER. BiznesAlert.pl objął to wydarzenie patronatem.

Przed polską energetyką  stoi wiele wyzwań. Z jednej strony dyskusje nad projektem ustawy o rynku mocy i planowanych aukcjach dostaw na przyszłe lata. Z drugiej strony ciągła zagadka, jak wdrożyć innowacje w branży energetycznej? Polska ma trudność w wdrażaniu innowacyjności, więc warto o tym rozmawiać i nagłaśniać temat. Potrzebne są do tego debaty, traktujące nad innowacyjnością w kontekście globalnych trendów. – Konferencja EuroPOWER jest to jedna z tych konferencji na której następuje przegląd, rzeczywiście tego, co się dzieje w świecie energetyki w Polsce i dlatego warto w niej uczestniczyć – mówi Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende S.A. To tutaj spotyka się grono najważniejszych ekspertów z branży, którzy na przykładzie konkretnych wdrożeń zrealizowanych w wiodących firmach, będą pokazywać jak należy zmienić oblicze polskiej energetyki. Odbędą się dyskusje oparte na faktach, ilustrujące realne procesy, które mają miejsce w Unii Europejskiej. Na podstawie danych statystycznych Eurostat, zostanie przeprowadzona ilustracja przepływu towarów i energii, jako przykład realnych procesów, które dzieją się na świecie. Ciekawym urozmaiceniem będzie zaprezentowanie przez największe koncerny energetyczne case studies, mówiących o prowadzonych przez nie pilotażowych przedsięwzięciach.

Energetyka przyszłości

Podczas XXVIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER nie zabraknie żywych dyskusji i odważnych tematów. Panele będą ułożone tak, aby przedstawiać odmienne poglądy, bo tylko wtedy można mieć wgląd w całość sytuacji i dojść do ciekawych wniosków. Odbędą się debaty o wykorzystaniu kogeneracji, wadach i zaletach mixu energetycznego oraz przyszłości energetyki jądrowej. Prelegenci zastanowią się dlaczego powinniśmy rozwijać niekonwencjonalne sposoby pozyskiwania energii. Energetyka jądrowa to w 100% nowoczesne technologie. W porę trzeba się zastanowić w jakim kierunku pójdzie ta inicjatywa. Czy budowa reaktorów jądrowych jest możliwa z punktu widzenia ekonomistów? Jak sfinansować taką inwestycję? Nie ma możliwości na komercyjne zrealizowanie takiego projektu. Trzeba więc uzyskać wsparcie i narzędzia, które przybliżą do realizacji celu. Coraz szybciej zmienia się polityka energetyczna Unii Europejskiej i nasza gospodarka musi za tymi nadążać. Potrzebne są rozmowy, nie tylko o tym co tu i teraz, ale także o tym, jakie są plany na przyszłość. – Liderzy świata energii, w tym przedstawiciele najwyższych urzędów i Ministerstwa Energii w Polsce, dyskutują podczas konferencji EuroPOWER o największych zmianach, które będą dotykać polską energetykę w kolejnych kilkunastu, kilkudziesięciu latach – podkreśla Dawid Klimczak, Prezes Zarządu, ENEA Trading.

Z całą pewnością XXVIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER będzie powtórzeniem sukcesu poprzedniego sezonu. Wiosenną edycję rozpoczęło przemówienie Gościa Honorowego, Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii. Następnie 45 prelegentów, podczas 7 bloków tematycznych debatowało o bieżących wyzwaniach branży energetycznej przed 587 uczestnikami, którzy przybyli na wydarzenie. Nie ma złudzeń, że takie tematy jak kogeneracja, DSR, innowacje, regulacje, smart grids, SMR, klastry energetyczne, również przyciągną wiele osób zainteresowanych tematyką energetyki w Polsce. Bo przecież agenda XXVIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER  powstała z myślą o społeczeństwie.

Kongres realizowany jest w ramach działalności grupy MMC Polska, organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe w Polsce dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm.

Wszelkie informacje na temat XXVIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER można uzyskać za pośrednictwem oficjalnej strony kongresu: www.konferencjaeuropower.pl oraz profili społecznościowych na portalach facebook, twitter oraz linkedin.