Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

27 marca, 2018 godz. 22:08
ups

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 17 / 05 / 2018

Wykorzystywanie jak największej ilości popiołów, żużli i innych mineralnych materiałów odpadowych zamiast kruszyw naturalnych jest ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione. Nowe technologie umożliwiają zagospodarowywanie UPS-ów w coraz efektywniejszy sposób, jednak regulacje nie zawsze umożliwiają wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Z drugiej strony problem ubocznych produktów spalania został zauważony przez Komisję Europejską i kolejne etapy modelu GOZ (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) mogą znacznie usprawnić unieszkodliwianie UPS-ów.

Zainteresowanych tematyką zapraszamy do udziału w czwartej edycji Seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania”, które odbędzie się 17 maja br. w Warszawie.

Wśród najważniejszych zagadnień:
• Regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania
• Rekomendowane metody zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego
• Realizowanie obowiązków zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym
• Pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania UPS-ów
• Popioły i żużle po termicznym odzysku energii z odpadów komunalnych
• Metodologia badań i ocena jakości ubocznych produktów spalania, odpadów z odsiarczania etc.
• Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji

Seminarium kierujemy przede wszystkim do:
• energetyki zawodowej
• ciepłownictwa
• spalarni odpadów
• przemysłu budowlanego, drogowego, kolejowego
• sektora cementowego, ceramicznego, kruszyw, gipsowego, chemicznego,
• przedsiębiorstw wapienniczych, hutniczych, odlewniczych, komunalnych, górniczych i rekultywacyjnych
• do podmiotów współpracujących ze wyżej wymienionymi w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania

Wydarzenie wchodzi w skład cyklu projektów dotyczących rozliczania, bilansowania oraz monitorowania jakości paliw stałych (węgla, wyrobów węglowych, biomasy, RDF-u i SRF-u) oraz ubocznych produktów ich spalania. We wspomnianych wydarzeniach łącznie brało udział ponad 1000 uczestników reprezentujących w głównej mierze branże paliw i wytwarzania, a także podmiotów z nimi współpracujących.

Więcej informacji o Seminarium można znaleźć pod linkiem:
http://cbepolska.pl/iv-edycja-seminarium-zagospodarowanie-ups