Producent sprzętu węglowego idzie w OZE

23 grudnia 2020, 15:30 Alert
Górnictwo

Famur, jeden z największych w Polsce producentów maszyn górniczych podpisał ze swoim większościowym akcjonariuszem, firmą TDJ, list intencyjny w sprawie utworzenia i realizacji wspólnego przedsięwzięcia w obszarze energetyki i energii odnawialnej.


W komunikacie spółki czytamy, że w związku z zachodzącymi zmianami rynkowymi, w celu dostosowania kierunków rozwoju grupy, Famur prowadzi analizę sektorową pod kątem wyłonienia najbardziej atrakcyjnych kierunków dywersyfikacji przedmiotu działalności grupy i zidentyfikował sektor odnawialnych źródeł energii jako atrakcyjny kierunek rozwoju biznesowego. – Jednocześnie TDJ jest zainteresowany dalszym rozwojem działalności inwestycyjnej w nowych obszarach, zbieżnych z obowiązującymi globalnymi trendami, w szczególności związanymi z odnawialnymi źródłami energii – czytamy w komunikacie Famuru.

Dalej w raporcie spółki czytamy, że Famur i TDJ uznały, że poprzez ewentualne połączenie posiadanych kompetencji i zasobów zdecydowanie poprawią swoją przewagę konkurencyjną oraz zwiększą swoje szanse na wykorzystanie okazji rynkowych w obszarze energetyki i energii odnawialnej. Ma to w efekcie pozwolić na zbudowanie projektu, który będzie mógł osiągnąć pozycję czołowego gracza w obszarze energetyki i energii odnawialnej.

Farmur/Bartłomiej Sawicki