Giżewski: Wiatraki czekają na przepisy

Czy Polska zaakceptuje w końcu energetykę wiatrową? Pytanie to staje się szczególnie aktualne w kontekście coraz bardziej realnego scenariusza jakim jest niewypełnienie przez Polskę obowiązków wynikających z dyrektywy 28/2009/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z tym dokumentem, Polska powinna do końca 2020 roku. osiągnąć 15 procent udziału OZE w zużyciu końcowym energii. … Czytaj dalej Giżewski: Wiatraki czekają na przepisy