Fatih Birol został wybrany na szefa MAE

16 lutego 2015, 10:41 Alert

(Reuters/Bloomberg/Anadolu/Teresa Wójcik)

W miniony piątek Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencja Energii (MAE), nominowała na dyrektora wykonawczego Agencji dr. Fatiha Birola, dotychczas jej głównego ekonomistę i dyrektora Departamentu Globalnej Ekonomii Energii. Na stanowisku szefa MAE zastąpi on od września b.r. Holenderkę, Marię van der Hoeven.

Fatih Birol jest Turkiem, urodził się w 1958 w Ankarze. Ukończył tam studia elektrotechniczne na politechnice, stopień doktora uzyskał na politechnice w Wiedniu ( z ekonomiki energii). Przez sześć lat pracował w OPEC. Do MAE przeszedł w 1995 r., a więc pracuje już 20 lat, przez ostatnie 9 lat pełnił funkcję głównego ekonomisty.

Międzynarodowa Agencja Energii powstała w 1973 roku, jako reakcja na pierwszy światowy kryzys naftowy. Należy do niej 29 państw członkowskich. Szefami MAE bardzo rzadko zostają jej pracownicy, zazwyczaj stanowisko to pełnią wysokiej rangi urzędnicy państw członkowskich. MAE wybiera dyrektora wykonawczego co cztery lata na maksymalnie dwie kadencje.   

Pod kierownictwem Birola opracowywany był coroczny raport World Energy Outlook (WEO) – jedna z głównych publikacji MAE i jedno z najbardziej uznanych w świecie źródeł analizy strategicznej rynków energii. Nowy dyrektor wykonawczy jest założycielem i prezesem powołanej przy MAE Rady Biznesu Energetycznego (IEA Energy Business Council), stanowiącej płaszczyznę współpracy pomiędzy przemysłem energetycznym i ustawodawcami państw członkowskich

Prace Birola publikowane są w tradycyjnych i elektronicznych środkach masowego przekazu. On sam z kolei prezentował raporty i opracowania Departamentu Globalnej Ekonomii Energii MAE na najważniejszych spotkaniach międzynarodowych.

Dr Birol został uznany przez magazyn Forbes za jedną z najbardziej wpływowych i opiniotwórczych postaci światowej energetyki. Przewodniczy Energetycznej Radzie Doradczej Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Posiada szereg wyróżnień i odznaczeń wielu państw, m.in. Polski, Włoch, Niemiec, Francji, Austrii, USA oraz swojego ojczystego kraju – Turcji. Jego nominacja na dyrektora wykonawczego MAE spotkała się z bardzo przychylnymi reakcjami zarówno rynków, przedsiębiorców i polityków oraz ekspertów. Ich lista jest bardzo długa, poprzestanę na jednym. Znany ekspert Mark Lewis, starszy analityk Kepler Cheuvreux w Paryżu zauważył, że “wielki Birol ma wiedzę techniczną, ekonomiczną i doświadczenie”.

Birol ze spokojem odnosi się do obecnego załamania cen na rynku ropy. W grudniu ubiegłego roku stwierdził, że spodziewa się dość szybko odbicia do blisko 100 dol.