Ferrum ma umowę z Gaz-Systemem wartości 33,4 mln zł na dostawę rur

22 lipca 2022, 15:45 Alert

Ferrum podpisało z Gaz-Systemem umowę częściową na dostawę izolowanych rur stalowych o wartości 7 mln euro brutto czyli 33,4 mln zł, podała spółka.

fot. Gaz-System

Umowa Ferrum – Gaz-System

Jak wynika z komunikatu przedmiotem zamówienia Gaz-Systemu jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostarczenie przez Ferrum izolowanych rur stalowych dla Gazociągu Rembelszczyzna-Mory (część 1 i część 2).

– Wynagrodzenie spółki za należyte wykonanie umowy częściowej wynosi ok. 5,7 mln euro netto, tj. ok. 7,0 mln euro brutto, co stanowi równowartość ok. 33,4 mln zł brutto według kursu NBP z dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego – czytamy w komunikacie.

Ferrum zobowiązało się zrealizować kontrakt do 31 lipca 2023 roku.

Umowa częściowa została zawarta na mocy podpisanej przez spółki umowy ramowej w sierpniu 2019 roku. Podpisana na osiem lat umowa ramowa przewidywała, że łączne wynagrodzenie przeznaczone na realizację przez Gaz-System umów częściowych w ramach umowy ramowej nie przekroczy kwoty ok. 2,8 mld zł netto.

Ferrum/ISB News/Michał Perzyński

Baltic Pipe ma komplet zgód w Danii