Polskie ciepłownictwo uważa, że Fit for 55 jest nie do wdrożenia w obecnym kształcie

28 czerwca 2022, 17:00 Alert

Polscy ciepłownicy oceniają, że pakiet Fit for 55 jest niemożliwy do wdrożenia w obecnym kształcie i proponują zmiany mające to ułatwić.

III Kongres Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym. Fot. Mariusz Marszałkowski
III Kongres Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym. Fot. Mariusz Marszałkowski

– Ostatni rok upłynął pod znakiem intensywnych analiz skutków zaproponowanych rozwiązań legislacyjnych w ramach pakietu Fit for 55 oraz dokonania oceny ich wpływu na funkcjonowanie sektora elektrociepłowni, a także wypracowywania odpowiednich rekomendacji – przypomina Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych w komunikacie po III Kongresie Kogeneracji.

– W tym celu opracowana została przez ekspertów PTEZ analiza pt. Dekarbonizacja ciepłownictwa systemowego w Polsce w świetle pakietu Fit for 55. W ramach opracowanego na potrzeby analizy modelu i przeprowadzonych symulacji, stwierdzono, że spełnienie wymogów proponowanych w pakiecie Fit for 55 w kształcie przedłożonym przez Komisję Europejską w praktyce w Polsce będzie niemożliwe – ostrzega.

– Analiza potwierdziła, że niezbędne jest wprowadzenie zmian regulacyjnych w dokumentach pakietu Fit for 55, w szczególności w rewizji dyrektyw EED, RED i EPBD, które jednocześnie stanowią główne postulaty PTEZ w zakresie prac nad pakietem. Są to: przesunięcie terminu wejścia w życie dodatkowego kryterium EPS270 dla wysokosprawnej kogeneracji do roku 2030 (EED), wprowadzenie możliwości zakwalifikowania ciepła z energii elektrycznej z OZE jako ciepła z OZE (RED), zmiana definicji efektywnego systemu ciepłowniczego uwzględniająca możliwość spełnienia jego kryteriów również w oparciu o wysokosprawną kogenerację lub uwzględnienie w niej specyfiki dużych systemów ciepłowniczych (EED), umożliwienie zasilania nowych i modernizowanych budynków przez efektywny system ciepłowniczy, bez wskazywania konkretnych technologii, również od roku 2030 (EPBD) – wylicza PTEZ. – Wprowadzenie proponowanych przez PTEZ zmian, poza wpływem na kształt systemów ciepłowniczych, zapobiegnie możliwości wystąpienia deficytów mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym, co ma szczególne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski – przekonuje.

Negocjacje pakietu Fit for 55 na który składa się szereg dyrektyw zmieniających funkcjonowanie gospodarki, w tym sektora ciepłowniczego, miały pierwotnie potrwać do 2024 roku.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych/Wojciech Jakóbik