Eksperci: Fit for 55 musi wziąć poprawkę na atak Rosji i kryzys energetyczny

7 września 2022, 12:30 Elektromobilność

Wzrost emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu o 214 procent od 1990 roku to smutny fakt, który zmusił rządzących do działania w celu ochrony klimatu. W tym celu europejscy urzędnicy opracowali program Fit for 55, który zakłada zredukowanie emisji z tego sektora o 70 procent do 2050 roku wyłączając takie wydarzenia jak kryzys energetyczny i inwazję Rosji w Ukrainie – wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Autobus elektryczny. Fot. Volvo

Starania o zieloną Europę

Projekt Fit for 55 w zakresie transportu obejmuje wprowadzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji dla sektora, rozwój infrastruktury dla alternatywnych paliw czy zwiększenie limitów emisji CO2 dla produkowanych samochodów. Emisje w sektorze transportu wzrosły o prawie 220 procent od 1990 roku podczas gdy w tym samym czasie większość gałęzi polskiej gospodarki zanotowała spadek emisji. Głównym powodem zwiększenia emisji był rozrost floty samochodów osobowych, która wzrosła w okresie 1990-2020 wzrosła pięciokrotnie. Jednocześnie przewóz pasażerów transportem kolejowym w tym samym czasie zmalał trzykrotnie.

https://pie.net.pl/wprowadzenie-fit-for-55-wplynie-na-redukcje-emisji-z-transportu-pasazerskiego-w-polsce-nawet-o-70-proc-do-2050-r/

Analitycy PIE przeprowadzili symulację w której założono dwa scenariusze. Warto dodać iż owe scenariusze nie uwzględniają skutków inwazji Rosji na Ukrainę i wynikającego z niej kryzysu energetycznego oraz efektów behawioralnych. – Pierwszy scenariusz mówi o spadku cen pojazdów elektrycznych i wodorowych, opłaty za emisje CO₂ dodane do uśrednionych kosztów przejazdów oraz minimalne, rzędu 1000 euro, dopłaty do zakupu osobowych zeroemisyjnych samochodów. Realizacja tego scenariusza miałaby zredukować emisje gazów cieplarnianych w transporcie o 60 procent do 2050 roku. Natomiast do drugiego scenariusza dodano zwiększenie norm emisji dla nowych samochodów osobowych w tym zakaz rejestracji aut spalinowych do 2035 roku. To pomogłoby zredukować emisje o kolejne 10 procent – tłumaczy Maciej Miniszewski, analityk w zespole klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym

Wnioski

Przeprowadzona symulacja mówi, iż dzięki scenariuszowi pierwszemu programu Fit for 55 liczba autobusów elektrycznych w 2050 roku będzie aż o 75 procent wyższa niż w przypadku utrzymania status quo. Nadal 60 procent parku pojazdów komunikacji zbiorowej pozostanie napędzana olejem napędowym, ale jest to duży krok w celu obniżenie emisji CO2 w Europie.

Program Fit for 55 pakiet aktów prawnych, który odnosi się do 55 procent, czyli nowego celu przejściowego redukcji emisji w Unii Europejskiej na 2030 rok.

Polski Instytut Ekonomiczny/Wojciech Gryczka

Górny Śląsk przesiada się na autobusy ekologiczne