https://pie.net.pl/wprowadzenie-fit-for-55-wplynie-na-redukcje-emisji-z-transportu-pasazerskiego-w-polsce-nawet-o-70-proc-do-2050-r/

wykres lewy- liczba samochodów osobowych (w mln), wykres prawy- liczba pasażerów przewiezionych przez koleje (w mln)