Foratom: Energetyka jądrowa pomoże osiągnąć cel emisyjny UE

14 lutego 2019, 11:30 Alert
Elektrownia Boxberg na węgiel brunatny
Fot. Pixabay

Energia jądrowa może pomóc Unii Europejskiej w osiągnięciu zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości, a jednocześnie zapewnić ludziom niezawodną i niedrogą energię elektryczną – stwierdza w oficjalnym stanowisku Foratom, europejskie stowarzyszenie przemysłu jądrowego.

długoterminową wizję „dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki” do roku 2050. Strategia – określana mianem Czystej planety dla wszystkich (A Clean Planet for All) – pokazuje, zgodnie z opinią Komisji, w jaki sposób Europa może wytyczyć drogę do neutralności klimatycznej poprzez inwestowanie w „realistyczne rozwiązania technologiczne, wzmocnienie pozycji obywateli i dostosowanie działań w kluczowych obszarach, takich jak polityka przemysłowa, finanse lub badania naukowe”. Ta zmiana może być dokonana, jak sugeruje Komisja, „przy zapewnieniu sprawiedliwości społecznej”. Każdy z ośmiu możliwych scenariuszy dla Unii Europejskiej, opisany w strategii, uwzględnia znaczny udział energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej.

Foratom w nowym dokumencie zatytułowanym Nuclear Energy is Essential to EU Low-Carbon Future, prezentującym swoje stanowisko w sprawie niskoemisyjnej przyszłości Europy, podkreśla trzy główne zalety energii jądrowej w kontekście realizacji powyższego celu UE: zrównoważony wpływ na środowisko, niezależność energetyczną i wkład do rozwoju ekonomicznego.

„Opierając się na obecnej debacie dotyczącej zmian klimatycznych, ważne jest utrzymywanie posiadanych zdolności wytwórczych w energetyce jądrowej (a najlepiej ich zwiększanie), aby UE mogła osiągnąć swój cel” – stwierdza Foratom. „Energia jądrowa pomoże UE osiągnąć cele wyznaczone na rok 2050, zarówno pod względem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, jak i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych”.

„Aby sektor produkcji energii elektrycznej był w pełni pozbawiony tzw. śladu węglowego do 2050 r., Unia Europejska potrzebuje bilansu energetycznego, w którym energetyka jądrowa będzie stanowić co najmniej 25 proc.” – dodaje Foratom. Oznacza to posiadanie minimum 150 GWe zainstalowanej mocy w elektrowniach jądrowych.

Foratom w swoim raporcie podkreśla, że oprócz redukcji emisji dwutlenku węgla energia jądrowa może ograniczyć inne zanieczyszczenia powietrza, takie jak dwutlenek siarki i dwutlenek azotu. Elektrownie jądrowe generują mniej odpadów w porównaniu z innymi sektorami energetycznymi, a także wymagają zajmowania znacznie mniejszego terenu niż inne niskoemisyjne źródła energii.

Energia jądrowa zwiększa również poziom niezależności energetycznej, „co jest istotne, biorąc pod uwagę, że UE importuje około połowy surowców energetycznych, które zużywa, a wiele państw członkowskich UE jest uzależnionych od jednego dostawcy zewnętrznego” – zauważa Foratom. Energia jądrowa jest zrównoważona ekonomicznie i społecznie, twierdzi organizacja. Koszty wytwarzania energii elektrycznej w siłowniach jądrowych są w bardzo małym stopniu podatne na skokowe zmiany cen surowców energetycznych, bowiem koszty uranu są jedynie niewielkim składnikiem całkowitych kosztów produkcji.

Przemysł jądrowy przyczynia się również znacząco do wzrostu gospodarczego krajów, ponieważ oferuje dużą liczbę długoterminowych miejsc pracy, wymagających wysokich kwalifikacji. Według szacunków Foratomu, branża jądrowa zapewnia obecnie około 800 000 miejsc pracy w Europie.

„Uznanie energii jądrowej przez Komisję Europejską za istotny element europejskiej niskoemisyjnej przyszłości jest krokiem we właściwym kierunku”, powiedział Yves Desbazeille, dyrektor generalny Foratom. „Ważne jest, aby pamiętać, że energia jądrowa jest w stanie nie tylko zmniejszyć emisję CO2, ale także zapewnia wiele innych korzyści, ponieważ gwarantuje bezpieczeństwo dostaw energii i jest zrównoważona środowiskowo, ekonomicznie i społecznie”.

128 energetycznych reaktorów jądrowych (o łącznej mocy 119 GWe) działających w 14 z 28 państw członkowskich UE produkuje obecnie ponad jedną czwartą energii elektrycznej wytworzonej w całej UE. Paliwa jądrowe stanowią 53% bezemisyjnej energii elektrycznej w UE.

Przemysł jądrowy opracował w roku 2016 program Harmony, który zakłada 25% udział energii jądrowej w produkcji prądu elektrycznego do roku 2050. Będzie to wymagać potrojenie zdolności produkcyjnych w energetyce jądrowej w stosunku do obecnego poziomu i budowy 1000 GWe nowych mocy jądrowych, aby osiągnąć ten cel.

World Nuclear News/Foratom/CIRE.PL